18122013629 Всемирното Православие - СТЕФКА СЕМЕРДЖИЕВА, 10 Г., ГР. СМОЛЯН – КОНКУРС „ЧУДОТО НА КОЛЕДА” – 2013 Г.