Интервюта

Автор: Протойерей Павел Гърбов

Взел интервюто: Виталий Чеботар 

 

            - Отче, миналия път си говорихме с Вас, дали е редно  един православен християнин да се причастява без пост и изповед?  Днес ще продължим разговора ни в това направление, като разгледаме темата:  кога и къде възникнаха богословските идеи за приемането на Св. Причастие, без подобаваща за това подготовка?

 - Ако говорим за България, то мисля че тези идеи проникнаха едва в края на 90-те години на XX век, най-напред чрез отделни преподаватели – академици, които лично аз съм слушал.  

 - Преди да проникнат в нашата страна, бихте ли казали  кога се зародиха и  споменахте от Вас богословски идеи?

- Що се отнася в световен мащаб – не бих се наел да посоча с абсолютна точност. Но от това, което до този момент ми е известно, тези идеи започват да се зараждат сред част от руската интелигенция на Запад, след революцията от 1917 година, за което като очевидец пише Светителят Иоан архиепископ Шанхайски и Сан-Франциски: „Значителната част от отпътувалата в чужбина руснаци...  принадлежейки към числото на чедата на Православната Църква и определяйки себе си като православни...  значително се отклонили от Православието”. 

 

dvorkin Всемирното Православие - Toп интервюта                                   svetoslav Всемирното Православие - Toп интервюта
Проф. А. Дворкин                                         Автор на интервюто и превод от руски:
                                                                   Светослав Ангелов
 
 
 
 
 
 Проф. Александър Дворкин е завеждащ катедра сектознание към Мисионерски факултет и катедрата по теология към Православния Свято – Тихоновски хуманитарен университет. Проф. Дворкин е президент на Руската Асоциация на Центровете за изучаване на религиите и сектите (РАЦИРС), Президент на Центъра за религиозни изследвания Св. мчн. Ириней Лионски (ЦРИ), вице-президент на Европейската федерация на изследователите на центровете по въпросите на сектантството(FECRIS) длъжност, която е с ранг на консултант на Съвета на Европа и специален съветник  към икономическия и социален съвет на ООН, председател на Експертния съвет за държавна и религиозна експертиза към Министерство на правосъдието на Руската Федерация.

 

 

Проф. Дворкин, неопетдесятниците протестанти ли са?

 

Абсолютно е неправилно и некоректно да наричаме неопетдесятниците протестанти. Всяко религиозно движение и вероизповедание има право само да определи своите граници. Протестанти са лютераните и калвинистите, презвитерианите и реформираните църкви, също така Англиканската църква по множество признаци. Но в собствен смисъл тези наричаме протестанти, които са присъствали в Райхстага през 1555 г. и са изразили там своя протест. Това са протестантите. Лютераните в 1960 г. приемат Берлинската декларация, в която заявяват, че петдесятниците (говорим даже не за неопетдесятниците, а за класическото петдесятничество) нямат никакво отношение към протестантизма. И до ден днешен лютераните настояват на това. Ако самите протестанти тъй считат, то ние сме длъжни да уважаваме тяхната гледна точка. И така, когато неопетдесятниците наричат себе си протестанти това е лъжа и те въвеждат в заблуждение хората.

 

В България неопетдесятниците и техни лидери са завели дело срещу православна богословка, задето ги наричала тоталитарни секти и коментирала методите им като опасни за личното и обществено здраве.

 

Що се касае до това дали можем да ги наричаме секта в юридическия смисъл, то трябва да поясним, че такъв термин като секта не съществува както в руското, така и в българското законодателство. Съответно няма как да бъде заведен пред съда човек, заради употребата на тази дума – секта, тоталитарна секта  – това е богословски и социологически термин, това е изразяване на мнение, а за мнение не съдят. Изразяването на мнение и религиозната критика е неотменимо право на съвестта, нейна свобода и право да участва личността в религиозна дискусия. Така е и от обратната страна – на сектата също никой няма право да й забранява да изрзява мнение. Ще приведа парадоксален пример. В Русия има един вече анатемосан бивш свещеник, който след анатемосването заяви, че най-голямата тоталитарна секта е Руската православна църква. Това, естествено, е смешно. Но Руската православна църква не го даде под съд. Щом той така говори, значи това е неговото мнение и има право на него. Ние руските православни християни уважаваме свободата, дори и на тези, на които е наложена църковна анатема. Когато сектите постъпват по другия начин като дават под съд тези, които ги наричат секти, това само показва колко са те с тоталитарен манталитет всъщност – противници на свободата на съвестта, словото и изразяването на възгледи.

Самият иск срещу богословката, за която ми разказахте, показва техния тоталитаризъм.

И у нас в Русия имаше подобни случаи. Свидетелите на Йехова завеждаха дела, заради това, че в средствата за масова информация са наричани секта. Този процес се проведе в Петербург и съда заяви, че законът не преследва за употреба на такъв термин и че Свидетелите на Йехова справедливо са охарактеризирани с него. Неопетдесятниците също опитаха с подобни искове в Сибир, в последните два процеса сам приех да участвам. Съдът защити свободата на словото във всеки от тези случаи. С тези процеси сектите не демонстрират нищо друго, освен това, че сами са против свободата на словото и не търпят чуждо мнение

orig_2 Всемирното Православие - Toп интервюта        
проф. д-р Иван Желев 
                               
 
svetoslav Всемирното Православие - Toп интервюта
Автор на интервюто:
Светослав Ангелов 
 
 

Здравейте, проф. Желев. Каква е вашата роля и участие в този семинар, който сега протича – Центърът за проучване на нови религиозни движения го организира, доколкото знам?

 

Аз съм основател на центъра и негов председател. Моите ангажименти в инициативата са повече организационни. Лично не участвам с доклад, но мнозина от нашите представители излизат с доклади, така че, може да се каже – доста сме активни. Целта ни, разбира се, не беше да бъдем тук сами и да се чуят само нашите доклади, затова поканихме колеги и от другаде – свщеноиконом Силвестър Янакиев от Сливен и д-р Милка Христова от Бургас, Диана Алексиева – Фокита от Варна. Привличаме различни хора, за да даде всеки своя принос и опит и да се види как образователните институции и учреждения стават цел и съцел на сектантска дейност.

 

А очаквате ли някакъв сериозен отзвук от този семинар в самите образователни институции – да бъдат чути и взети предвид вашите мнения и анализи там?

 

Ние даваме експертни мнения. Стремим се да правим това, което е правил Христос – „Стоя пред вратата и чукам” (както казва Сам той в Апокалипсиса). Бием камбаната, с други думи и предупреждаваме, че наистина е налице стремеж на деструктивни и тоталитарни секти да навлязат в българските образователни институции, като се започне още с детската градина, началния курс, среднообразователния, висшите учебни заведения, дори тези с военен профил. Въпросът е как да предпазим младите хора от залитане в такива религиозни учения, които нищо общо нямат с нашите традиции като народ.

 

Избройте, моля ви, няколко такива сектантски формации, които се явяват като на агресивни и най-опасни.

 

Това са предимно новите религиозни движения, които идват от Русия. Много информация в общественото пространство излезе за сектата на Висарион, за тази на Анастасия, създадена от един писател фантаст, колкото и странно да ви звучи

 
 svetoslav_po_malka Всемирното Православие - Toп интервюта
Автор на филма и водещ на интервюто:
Светослав Ангелов 
 
 
 
 

Подкатегории

ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО  СТЪПКА ПО СТЪПКА 

 

Слушайте "Радио Канон"

Baner radio 3 1

Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време

С ТЕКСТОВЕ ОТ КНИГИТЕ НА

ИГУМЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ДРУМЕВА

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

Нагоре