images?q=tbn:ANd9GcToF0LatYS4CMpIAv93tnKhVbux1kVimuJ1AN4dkafvZqhexfc&t=1&usg=__p7BJ6N2p6E3KOc83ZqEbxkszJ0U= Всемирното Православие - ЧЕСТВАМЕ СВ. ПРОРОК ЗАХАРИЙ И СВ. ПРАВЕДНА ЕЛИСАВЕТА, РОДИТЕЛИТЕ НА СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ

Св. пророк Захарий и света праведна Елисавета са родителите на св. Йоан Предтеча – последният от пророците, който съобщил на евреите за идването на Месия и кръстил всички повярвали в думите му. Св. Йоан Предтеча е Кръстител и на Самия Господ Иисус Христос, след като Го представил на народа, казвайки за Него, че Той ще спаси човеците от греха, проклятието и смъртта.

 

 Захарий бил син на свещеник и сам станал свещеник, а Елисавета била братовчедка на св. Анна, майката на св. Дева Мария.

 Двамата съпрузи живеели праведно според Господните заповеди, но нямали деца. И двамата били в напреднала възраст.

 Господ чул молитвите им да ги дари с рожба и един ден, докато Захарий служел в храма, му се явил ангел, за да му възвести, че жена му Елисавета ще роди син, когото трябва да нарекат Йоан.

Ангелът възвестил на Захарий, че тоя негов син ще бъде велик светец и предтеча на Изкупителя на човечеството. Свещеникът, смутен и развълнуван, не могъл да разбере веднага тая вест и се усъмнил в това, което му казва ангелът. Понеже не повярвал на благовестието на ангела, Захарий онемял и щял да проговори едва когато се сбъдне предреченото. Онемяването на Захарий било едновременно и знамение, и наказание за свещеника.

  Когато настъпило времето, Елисавета родила обещания син. Нарекли го Йоан, според както била заръката на ангела, въпреки че още в тези древни времена имало обичай детето да носи името на някой роднина. За да са сигурни, че не правят грешка  близките запитали за името на младенеца и Захарий. Той написал на дъсчица: "Йоан му е името" и в същия миг се развързали устата и езикът му и проговорил, като благославял и прославял Бога.

  Малко подир сина на Захарий и Елисавета Йоан, от Света Дева Мария  и Светия Дух се родил Иисус Христос. Понеже знаел, че Иисус е потомък на цар Давид, властващият тогава жесток и подозрителен юдейски цар Ирод наредил да бъдат избити всички деца от две години надолу във Витлеем и околностите му, та по тоя начин да бъде погубен и Младенецът Иисус, за да не бъде застрашен престолът му .

  Детето на Елисавета Йоан било също застрашено с убийство. Затова разтревожената майка се криела с него в някаква пустинна планинска пещера.

  Скоро престарелите родители починали. Закрилян от Бога, Йоан, техният син, израсъл в пустинята и останал там до деня, когато дошло времето да изпълни своята мисия.

  Захарий бил убит в храма между жертвеника и олтара от Иродовите войници, задето не казал къде е синът му - детето Йоан, за да го погубят по наредбата за избиване на Витлеемските младенци. Праведната Елисавета починала 40 дни след съпруга си, а св. Йоан, пазен от Господ, пребивавал в пустинята до деня на представянето си пред израилския народ.