hellenic-college-chapel-org Всемирното Православие - Гръцка духовна семинария "Светият Кръст", Бруклин Масачузетс, САЩ

                                                                Автор Chonak   Източник: Уикипедия

 

 

 

Семинарията възниква през 1937 г. и е учебно заведение на Гръцката православна църква в Америка.

През 1946 г. Учебното заведение е преместено в Бруклин, Масачузетс - САЩ. Във връзка с острата необходимост от подготовка на свещеници, през 1966 г. в училището е въведено четиригодишно обучение по теология и по-късно е основано учебно заведение, наречено“Hellenic College”.  

 

Понастоящем, духовната семинари “Светият кръст” е акредитирано висше  училище по теология, което предлага  бакалавърски и магистърски програми по богословие, а кандидати могат да бъдат мъже и жени, изповядващи православието.

Повече за учебното заведение можете да прочетете на информационни сайт на семинарията на адрес http://www.hchc.edu/