p_kiril_voskresenie_2010 Всемирното Православие - ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИЯ ПАТРИАРХ НА МОСКВА И ЦЯЛА РУСИЯ КИРИЛ КЪМ АРХИПАСТИРИТЕ, ПАСТИРИТЕ, МОНАСИТЕ И ВЕРНИТЕ ЧАДА НА РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

Скъпи събратя архипастири, всечестни отци – презвитери, боголюбиви дякони, благочестиви иноци, братя и сестри!

На светлия и мироспасителен празник Възкресение Господне съм щастлив сърдечно да ви приветствам с вдъхновените и неизменно велики слова на пасхалното благовестие:

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В тази светлоозарена нощ ние пребиваваме в жизнеутвърждаващо всеобщо лекуване, тъй като събитието, случило се преди много векове близо до древния Йерусалим, има пряко отношение към всеки от нас. Освен това, Възкресението Христово има наистина вселенско значение, тъй като чрез него Спасителят направи възможно да постигнем благодатно единство с Бога за всеки, откликнал на неговия призив: «дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира » (Мф. 25:34).

Затова ние днес възкликваме със св. Йоан Златоуст: “Никой не плаче за своето благополучие, тъй като за всички настана Царството Божие”. Празнувайки Светлото Христово Възкресение, ние свидетелстваме за истинността на тези думи, тъй като всеки човек, даже най-последният грешник, е изкупен с Кръвта Христова, има надежда за спасение. За нашите грехове, както и за греховете на целия човешки род, изкупено с драгоценната Кръв на Разпятието. За да приемем плодовете на Изкуплението, трябва да имаме вяра и да сме кръстени (Мк.16:16). Голяма част от нашия народ е кръстена, но колко са малко тези, които имат вяра, способна да промени живота!

 

Промяната на живота в Името Христово не означава само промяна към по-добро. Това е радикална промяна, водеща човека към тържествен живот и пълнота на битието (ср. Ин.10:10), както в сегашното пребиваване на земята, така и в идния век.

И празникът на Света Пасха ни помага явно да почувстваме неразривната връзка не само със събитията от преди 2000 г. , но и с тържество на правдата вечна (Дан. 9:24), когато «ще бъде Бог всичко във всеки» (1 Кор. 15:28). Ние се учим да виждаме в човешката история осъществяване на замисъла на Твореца, осъзнавайки дълбочината на “богатството и премъдростта Божиr(см. Рим. 11:33), чрез които Всещедрият Създател води човека към спасение.

Умението да се осмисля историята в светлината на Възкресението Христово е особено важно в съвременната епоха – епоха на доминиране на новия възглед за света, когато мечтите и стремежите на човека са ограничени от ежедневни грижи, и бързотечащото време ни заставя да забравяме за това, че дните са лукави(Еф. 5:16). Живeeйки с новостите , страховете и грижите на деня, ние сме склонни да забравяне за най-главното – за спасение на душата, за Промисъла Божий, за благото и съвършеното.

Възкресението Христово ни позволява да се извисим над житейската делнична суета, за да видим величието на Божествената любов, за благото на човека, унизил се до Кръста и смъртта. Затова за нас е така важно да осъзнаем, че със своето Воскресение Господ обновява човешката природа, дарявайки със сила всеки християнин и неговото служене на Църквата, на страната му, на обществото, семейството, ближния.  

Немалко трудности са отредени и за обикновения човек, и за цели народи: хората днес по целия свят страдат от вражди, войни, бедност, болести, самота, житейска неустроеност. Светът се мята в търсене на по-добър живот, като се е отчаял да намери отговорът на своите въпроси по човешката логика, с политическите технологии и икономическите рецепти. Църквата и самата история свидетелстват за това, че трябва да се живее според Словото Божие. Тогава в светлината на Христовото Възкресение пред нас ще се открие Смисъла на случващото се, и ние ще придобием способност да се справяме с най-гоемите предизвикателства на съвремието.  

Века Възкръсналият Спасител да вдъхне в нас и нашите души твърдо намерение да следваме неговите заповеди!

Нека да споделим заедно радостта на днешното тържество! Да стоплим сърцата на всички, които днес страдат и изпитват лишение. Отправяме това пасхално приветствие към всички хора: и към ближните, и непознатите. Нека да се трудим за процветяване на страната, в която живеем!

Отправям горещи молитви към Господ да ни дари с мирен живот и благоденствие. Да изпрати Бог своята помощ  на Църквата ни и сила усърдно да служим с духовно благо за откърмените от нея народи, защото всички ние сме израснали чрез вярата, надеждата и любовта.  

Отново отправям към Вас от цялото си сърце своят тържествен възглас на пасхална радост за Бога, победил смъртта и съвъзкресил със Себе си цялото човечество!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+КИРИЛ, ПАТРИАРХ НА МОСКОВА И НА ЦЯЛА РУСИЯ

Пасха Христова 2010 г. , Москва