15963.d Всемирното Православие - ПРОРОЧЕСТВАТА ЗА „КРАЯ НА СВЕТА” ПРЕЗ 2012 Г. ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЕВАНГЕЛИЕТО

Изявленията, че уж през 2012 г. ще настъпи краят на света, нямат никакво отношение към християнството. Това заяви в пряко предаване Председателят на Синодалния информационен отдел на Руската православна църква Владимир Легойда.

 „От гледна точка на християнския светоглед всеки, който посочва дата за края на света, може да се каже, че се ангажира твърде много”, - посочил В. Легойда.

Той пояснил, че такъв човек „се намира извън евангелската логика”, тъй като според Свещеното Писание, „за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, нито Син, а само Отец” (Марк. 13:32). В. Легойда напомнил, че разни хора вече „многократно са предричали края на света на различни дати”, и посъветвал всички, желаещи да разберат отношението на Църквата към такива пророчества, да четат по-внимателно Новия Завет.

 Представителят на Църквата отговорил и на въпроса за заостреното внимание на редица вярващи към въвеждането от 2012 г. на универсални електронни карти в Русия. По неговите думи, „човекът е свободно същество и тоталният контрол може да наруши тази свобода”. Затова, ако някои хора не искат да получат такава електронна карта и  желаят да „запазят традиционните, сега съществуващи форми за получаване на услуги, те трябва да имат това право”.