На Архиерейския събор, провеждащ се тези дни в Москва, е бил приет документ, чието предварително обсъждане получило извънредно силен отзвук в обществото: Практика на изявленията и действията на йерарсите, духовенството, монашеството и миряните по време на предизборни кампании. Спорове предизвикала бележка към документа, в която първоначално се казвало, че макар „Свещенослужителите да не могат да издигат свои кандидатури на изборите в каквито и да било органи на представителната власт в каквато и да било страна и на каквото и да било равнище”, изключения от това правило могат да бъдат направени „само по съображения на крайна църковна необходимост. В този случай Св. Синод или Синодът на самоуправляващата се Църква определя лицата за участие в изборите в органите на държавната власт и в индивидуален порядък дава благословение за това”.

Тази бележка, по думите на Владимир Легойда, навеждала мнозина на мисълта, че „през 2011 г. на избори ще тръгне цялата клерикална партия” Но и в първата редакция на коментарите, и в по-нататъшните му обяснения се подчертава, че става дума за редки изключения. Както прот. Всеволод Чаплин пояснява в портала „Православие и мир”, „става дума не за това, че всеки свещеник по съвета на светските си приятели ще може веднага да се кандидатира за руския или украинския Парламент или в областния съвет, а за това, че свещеноначалието ще прави внимателно обмислен избор, изхождайки от крайната църковна необходимост. А думата „необходимост” означава ситуация, в която нищо друго не може да се предприеме за отстояването на църковните интереси”. 

На Архиерейския събор документът бил приет с формулировката:

„Свещенослужителите не могат да издигат кандидатурите си на изборите в който и да е орган на представителната власт на която и да е страна и на каквото и да било ниво”. Изключения от това правило могат да се правят само в случай, когато избирането на йерарси или духовници в законодателната (представителната) власт е предизвикано от необходимостта да се противостои на сили, в това число на разколнически и инославни, стремящи се да използват изборната власт за борба с Православната Църква. Във всеки подобен случай Св. Синод или Синодът на самоуправляемата Църква определя лицата за участие в изборите за органите на държавната власт и в индивидуален порядък преподава благословение за това.

 При това дори участието в изборите по партиен списък не дава на свещенослужителите право да членуват в политическа партия.

За какви случаи се говори тук? На първо място, тези думи днес са приложими към ситуацията, която се наблюдава в Украйна. В интервю за портала „Православие и мир” секретарят на Одеската епархия на Украинската православна църква към Московската патриаршия прот. Андрей Новиков пояснява защо украинските свещеници нерядко са били избирани в органите на държавната власт:

„В „Оранжевия период” имаше опит от страна на управляващия държавен елит Църквата да се превърне в частна политическа структура, т.нар. „Независима поместна украинска църква” , която да е в разкол по отношение на Московската патриаршия. Целта на разколниците беше да подчинят каноничната Църква. Не да примирят разколниците с Цървата, а да превърнат в разколническа самата канонична Църква.

Затова възникна огромна необходимост, макар и на места, да се установи движение срещу антицърковната държавна политика.

В някои епархии архиереи и свещенослужители влязоха в законодателните органи, за да възпрепятстват пълния и окончателен упадък на народния живот и фактически явното лобиране от страна на държавата за интересите на разколниците във всички отрасли на обществената активност и местните съвети. Това участие беше правилно, то повлия благоприятно и върху моралното състояние на депутатския корпус в съветите, където активната работа, включително мисионерска, се провеждаше от избрани сред депутатите свещеници. Споменатите действия донесоха само положителни резултати и за Църквата, и за народа. В нашия одески район доста преди общодържавното решение бяха забранени, например, игралните автомати, това беше осъществено именно благодарение на личното участие на Високопреосвещения Одески и Измаилски митрополит Агатангел и някои други свещенослужители, участващи в местните законодателни органи”.

Според В. Легойда, в историята на Православната църква е имало случаи, когато се е налагало да се отстъпи от дадена норма. Свещеници, например, които влизали в състава на царската Дума, били народни депутати в края на 80-те и началото на 90-те години. Или да се обърнем към историята на Кипърската православна църква  – архиепископ Макарий III, глава на поместната църква, през 1960 г. станал един от първите президенти на Кипърската република, и тази стъпка, в крайна сметка, била подкрепена от другите православни църкви.

Решение за това необходимо ли е с цел да се защити Църквата свещеникът да взима участие в политическия живот, може да бъде прието само от Св. Синод. Свещеникът не може да се кандидатира сам или да агитира за определен кандидат. Приетият на Събора документ не позволява без разрешение на свещеноначалието в предизборни кампании да участват и онези миряни, които работят в общоцърковни или епархиални структури