150px-Katedra_Chrystusa_Zbawiciela_w_Moskwie_2 Всемирното Православие - АРХИЕРЕЙСКИЯТ СЪБОР ПРИЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ В РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

На 4 февруари 2011 г. Архиерейският събор прие документ за принципите на социалната дейност в Руската православна църква. Документът определя различните служения в областта на социалната дейност, както и нейната структура.

 

Съгласно текста православните християни могат да изпълняват различни служения в областта на социалната дейност както в качеството си на щатни сътрудници на църковния институт, така и по лична инициатива (доброволци, дарители, членове на попечителския съвет). Милосърдните сестри могат да бъдат както в щата на църковното социално или медицинско учреждение, така и да действат в свободното си извънработно време.

Текстът на документа определя също и четиристепенната структура на социалната дейност: общоцърковно равнище (координация на работата на което се осъществява от отдела за благотворителност и социални услуги), епархиално (ръководи се от управляващите архиереи), благочинническо (ръководството му се осъществява от благочинен [1]) и енорийско (работата се координира от щатен енорийски социален работник).

Отделно се посочва възможността манастирите да участват в социално служение. Съгласно текста на документа, „манастирите могат да осъществяват, според особеностите на вътрешния им живот, социална дейност подобно на енориите”.

[1]  Благочинен (от руски) - свещеник, на когото е поверен църковен окръг от няколко енории (б.пр.).