69925.b Всемирното Православие - ПАТРИАРХ ИЛИЯ II ПРОТИВ АБОРТИТЕВ пасхалното си послание Католикос-Патриархът на цяла Грузия Илия II
призова властите в Грузия да забранят абортите по законодателен път. Това решение е свързано със сложната демографска ситуация в страната, подчерта патриархът.

Абортът е преднамерено убийство на съвършено безпомощното и невинно дете от собствените му родители, се казва в посланието. Лекарят става съучастник в това престъпление.

„До този момент безпощадно се убиват заченатите в утробата деца и това не се възпрепятства нито от държавата, нито от обществото, време да се сложи край на това” - каза патриарх Илия II.

Църквата винаги е смятала и смята аборта за тежък грях. Абортите са били легализирани най-напред от болшевишкото правителство. И досега в много страни в Европа и в цял свят абортите са разрешени. До голяма степен влияние за това имат медиите и либералната идеология, одобряващи извършването на аборти.


„Ако заплахата за убийства на деца остане, ние ще се самоунищожим. Плодът в утробата изпитва същите чувства, каквито и възрастният. Това се потвърждава от съвременната наука и най-новите технологии. Бремето на греха от
аборта тежи върху по-нататъшния живот и води до преждевременни раждания, увреждане на психическото и физическото здраве, до нервни заболявания при децата, родени след аборта.

Това е причината в Грузия да има толкова много непълни и бездетни семейства. Това обаче е проблем не само на отделното семейство, но и огромно престъпление по отношение на целия народ. Материалните и икономическите проблеми не може да бъдат решени за сметка на детския живот”.

По думите на патриарх Илия II, за година в Грузия се извършват 36 000 аборта, макар това да сочат официалните данни, а действителните са много повече. Той отбеляза още, че в Грузия годишно има 14 000 мъртвородени деца. Сега в сложната демографска ситуация държавата трябва да приеме съответни закони, забраняващи абортите. Разбира се, изключения може да бъдат разглеждани.

„Това трябва да се направи в кратки срокове, въпреки че може да има някои изключителни случаи, но дотогава медиите трябва да подготвят
населението за положително възприемане на инициативата, което ще позволи в страната да се създаде положително отношение на народа към многодетността и негативно отношение към абортите”, - заяви патриархът.

Напомняме, че преди няколко години Католикос-Патриархът на цяла Грузия Илия
Втори заяви готовността си да кръсти третите и другите след тях деца в семействата, чиито родители имат църковен брак. Да се сродят с духовния водач на народа тогава пожелаха хиляди семейства. За пет години предстоятелят на Грузинската
православна църква стана най-многодетният кръстник в света – вече повече от 14 хиляди деца могат да кажат, че техният кръстник е самият патриарх.