В началото на октомври журналистът от списание «Тома» Денис Маханко беше една седмица в Африка. Той беше поканен от отец Филип Гатари, настоятел на православен храм в най-бедния район в Кении — Ниери. Денис е успял да участва в живота на кенийската епархия,  а също и да участва в литургията на Възкресение Христово.


6184_1 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ  
Възкресната утрин в селото. Тържествено облечените вярващи се събират за службата в православния храм.  

6184_2 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ  
Православния храм "Свети Антоний"  в местността Ишамара не може да се похвали със златни куполи и звънящи камбани. Този храм се намира в най- бедния район на Кения. 

 


6184_3 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ  
Впрочем, неотдавна храмът е имал камбана, но като единствен ценен предмет е била открадната от нарушители.  

6184_5 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ  
В олтара ври водата за службата - на въглища, като древните времена. 

6184_6 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ  
С тази вода, преди началото на службата, според древната традиция, свещеникът трябва умие ръцете си. 

6184_7_ Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ  
Настоятелят на храма, свещеник Филип, отслужва проскомидия — първата част от Възкресната Литургия. 

6184_8 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ  
От голямата просфора се изрязват частици. Одна от тях е за всички православни християни в целия свят. 


6184_9 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
В това време към зданието на църквата приближават все повече хора. 

6184_10 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
В кенийския храм е прието да се поставят скамейки, но в най- важните моменти на службата, миряните се молят прави. 

6184_11 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
В православните  църкви в Африка по време на молитвата е прието да се  използват традиционни музикални инструменты — барабаны, бубини, идиофони. 

6184_12 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
Въцърковяване на наскоро кръстено детенце — нов член на епархията. Семействата в Кения, като правило, са големи и в храма родителите и децата ходят заедно. 

6184_13 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
В кенийските храмове не съществува специално обособен хор. Богослужебните песнопения се изпълняват от всички  без изключение.  

6184_14 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
Богослужението в храма се извършва на местните езици — Суахили и Кикуйю. Затова свещеникът използва две книги. Едната от тях е ръкописна. Настоящите печатни книги тук струват скъпо и да ги получиш никак не е лесно.  

6184_15 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
Отец Филипп, според местните критерии, е много образован човек. Той е получил образованието си в Румъния. В епархията е сформирано и неделно училище, което ръководи свещеника. 

6184_16 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
На отеца помагат иподяконите — ученици от неделното училище към храма. Те са  сериозни и съсредоточены… 

6184_17 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
…въпреки че  появяването  тук на бял човек (на суахили «мзунгу») може да развесели даже иподякона! 

6184_18 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ  
Стихарите (свещенически одежди - Р.К. ) за помощниците на свещеника са голям дефицит в кенийските епархии. Те се предават по наследство. Тук действа правилото: «един свещеник — едни одежди»: богослужебните одежди отецът получава при ръкополагането си и ги използва не по-малко от 10 години. 

6184_19 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
Иподяконът, отговорен за запалването на кандилата. Той не  се бои от огъня! 

6184_20 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
На Великия вход, когато се пее песнопението «Иже херувимы» (естествено, под барабанен звук), свещеникът, съгласно гръцката традиция, обхожда с Чашата целия храм. 

6184_21 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
Причастие. Първи към Чашата подхождат децата, а те в храма са твърде много. 

6184_22 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
В това време, в кухнята при храма, се доготвя обяда за свещеника, миряните и гостите на храма! 

6184_23 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
След богослужението в храма  започват танците. Първи са учениците от Неделното училище. 

6184_24 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
Представителят на енорийския Комитет за майчинството с кратка реч.  
Танцувайки по звуците на барабана, миряните се приближават към свещеника, за да приемат просфора.  


6184_25 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
Гостът от далечна Русия. Снимка за спомен. 

6184_26 Всемирното Православие - НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В АФРИКАНСКИ СЕЛСКИ ХРАМ
Така завършва Възкресение Христово в кенийската селска църква

 

Източник:http://www.foma.ru