В манастира се продават два тона сапун на прах - цена на килограм 1 лв. Средствата се събират за ремонт на покрива!

 

Координати на манастир “Св.Петър и Павел” – гр. Лясковец

Игумения Пелагия Михайлова Куцева
Девическия манастир "Св. св. ап. Петър и Павел"
обл. Великотърновска
5140  гр. Лясковец
тел. 0619/ 22093

Банкова с/ка 
IBAN    BS40STSA93000005082267
BIC    STSABGSF
Банка ДСК, клон гр. Лясковец