75552.b Всемирното Православие - КАТОЛИЧЕСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В ПОЛША ПРОЯВЯВА ИНТЕРЕС КЪМ ПРАВОСЛАВНИЯ ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ „СОЮЗ”В Полша през последните години се е увеличила аудиторията на телевизионния канал „СОЮЗ”, съобщава порталът Собор.by. Православните зрители отбелязват важността да бъдат обхванати събитията от духовния живот както в Русия, така и в тяхната страна. За последните месеци обаче е нараснала аудиторията на „СОЮЗ” и сред католиците в Полша. В съседната на Русия страна интересът към Православието, в това число към православните медии, се появи след подписването на общото възвание към народите на Русия и Полша от Руския патриарх Кирил и Председателя на Полската епископска конференция митрополит Йозеф Михалик.

Телеканалът СОЮЗ в Полша се гледа от млади и от стари, от хора с различни професии и обществено положение. Това става главно чрез спътникова ТВ, а в Гайновка – и чрез кабелна телевизия. Основната аудитория е съсредоточена в Подляското воеводство, в източната част на страната. Сред постоянните зрители е и вицегубернаторът на региона, или както правилно звучи тази длъжност в Полша - вице-маршалек Валентин Корицки. Когато поради ангажименти в неделния ден е необходимо да присъства на важни мероприятия, пан Корицки все пак, като православен, се старае да не пропуска Литургията по телевизионния канал СОЮЗ.

Предстоятелят на Полската православна Църква Сава - митрополит на Варшава и на цяла Полша, призова към по-активно отразяване на духовния живот. Тази работа е важна и поради това, че църквата в Полша не разполага с мощен медиен ресурс. А телевизия СОЮЗ в страната гледат не само православни, но и мнозина от инославните. Интересът към Православието е силно нараснал в последно време, след като Руският патриарх Кирил и Председателят на Полската епископска конференция митрополит Йозеф Михалик подписаха общо възвание към народите на Русия и Полша.