85332.p.jpg?0 Всемирното Православие - В ООН ПРЕДСТАВИХА ОТЧЕТ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ХРИСТИЯНИТЕ В ГЕРМАНИЯ

В Комисията на ООН по правата на човека е постъпил отчет от европейската неправителствена организация «Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe» (Наблюдение относно нетърпимостта и дискриминацията срещу християните в Европе), в който се разкриват случаи на нетърпимост срещу християните в Германия, информира Богослов.ru.

В отчета си организацията изважда на светло следните случаи на нарушаване на правата на християните в Германия: