author Всемирното Православие - ПРЕСТАВИ СЕ В ГОСПОДА СТАРЕЦЪТ ЕМИЛИЯН СИМОНОПЕТРИТСКИГръцкият старец архимандрит Емилиян (Ватидис) се престави в Господа на 9 май, на 85-годишна възраст. Той беше фактически (1973-2000 г.), а през последните 19 години – и почетен игумен на манастира Симонопетра на Св. Гора Атон. С името му беше свързано възраждането на тази света обител в края на 70-те години на XX век. Под неговото духовно крило бяха и душите на сестрите от девическия манастир „Св. Благовещение“ в Ормилия.

 

Той продължава да живее сред нас чрез томовете книги, съдържащи огромната съкровищница от наставления на Стареца към духовните му чеда. Най-често това са разшифровани магнетофонни записи, в които читателят чува гласа на живия човек, разговарящ с него, в тях всеки открива духовното семе, посято сякаш точно за него

В беседите си старецът Емилиян говори за възможността за среща с Христос тук и сега, разговаря с всеки един от нас, който участва в тайнствата на Църквата, за реалността на богопознанието и преобразяването на човешката природа от греховна в чиста и богоподобна. Той обичаше да говори за особеностите на монашеския живот на Света Гора, хранеща със своята духовност и сега, както и преди целия православен свят.

Но основната, любима тема на стареца беше молитвата, без която, по думите му, е невъзможен пълноценният живот в Христа. Книгите му са своего рода учебници за това как човек може да се освети, а въздействието им се дължи на факта, че са проверени в собствения му живот, през който архимандрит Емилиан достигна, с Божията помощ и чрез неуморните си духовни трудове още приживе святост.

Ето част от едно пасхално послание на Стареца:

Главното условие на християнския живот – това е непрестанната „подготовка на сърцето“. Тя трябва да се осъществява не само в навечерието на големи църковни празници, а всеки ден и всеки час, освещавайки и превръщайки сърцето в „избран съсъд“, способен да вмести Бога и това, което Бог изпраща. Колкото Господ няма нужда от нищо, толкова ние се нуждаем от Него. Виждайки Го, Го постигаме. Като Го търсим, Го намираме. За какво казвам всичко това? За да ви обясня какво се разбира под „подготовка на сърцето“. Който сее вятър, ще пожъне буря. Но има и друг път – придобиването на Светия Дух “.

 Бог да настани душата на стареца Емилиян в лоното Авраамово!