04p1bV_5ea9d9f196f8b0_76848604-tmb-720x411xfill Всемирното Православие - В РУМЪНИЯ ОТМЕНИХА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПОЛОВО ВЪЗПИТАНИЕ В УЧИЛИЩАТА  (2)В края на учебната 2019-2020 година румънският Парламент изключи от закона общозадължителните уроци по сексуално възпитание. От Румънската православна църква тези уроци бяха наречени „посегателство върху невинността на децата“, съобщи тогава Balkan Insight.

Решението беше прието два месеца след като законодателен акт, подкрепен от Парламента и обнародван от президента Клаус Йоханис, задължаваше училищата поне веднъж през срока да провеждат обучение, свързано с живота и здравето, включително и уроци по полово възпитание.

След внасянето на поправките, в закона вече не се говори за „сексуална просвета“ – вместо това става дума за въвеждане в училищата на „образование за живота, включително санитарна просвета с цел предотвратяване и намаляване на броя на заболяванията, предавани по полов път и бременност при непълнолетните“. Освен това, сега родителите са длъжни да дават писменото си съгласие децата им да посещават тези курсове.

Съответните промени бяха приети след рязката критика на Румънската православна църква, която осъди предишната версия на закона като „посегателство върху невинността на децата“ и се застъпи за факултативен характер на занятията, призовавайки да бъдат разработени свързани с тях училищни програми в съответствие с моралните ценности.

„Ние смятаме, че задължителното включване на учащите се в програми по полово възпитание е посегателство върху невинността на децата, възпрепятстваща естественото им развитие и влияещо върху целия им живот. В тази връзка редица изследвания, проведени в различни страни, показват, че такъв подход към половото възпитание на децата е довел до ранен полов живот, с неизбежни последствия и без каквато и да е социална полза“.

От Патриаршията тогава подчертаха, че в САЩ оценките на програми от този род показват, че програмите по полова просвета в държавните училища са неефективни. Нещо повече, някои от тях дори довели до увеличаване на забременяванията в юношеска възраст, по-ранно начало на полов живот и рисково сексуално поведение. Изследването завършва с извода, че такива програми представляват „сексуална индоктринация“, а не образование.