archbishop_ieronimos_of_greece2 Всемирното Православие - Предстоятелят на Гръцката църква освободи от работа 52-ма настоятеля  на атински храмове

Източник: Благовест-Инфо

Превод: Виталий Чеботар 

 

В края на септември, Архиепископа на Атина и цяла Гърция Йероним освободи от работа петдесет и двама настоятеля  на атинските храма,  заради неизпълнението  на неговите поръчения, съобщи СедмицаRu.

Причината за оставката на толкова много настоятели на храмовете в гръцката столица се заключава в  неизпълнението от страна на духовниците на предписанията на  Архиепископ Йероним  за предоставене на доклади до края на август тази година, за състоянието възглавяваните от тях църкви  и тяхната пасторска, административна и финансова дейност.

На срещата на духовниците от епархията на 30 септември предстоятелят на Православната църква на Гърция заяви, че вече няма да търпи неефикасното управление на храмовете, злоупотребите и пренебрегването на неговите заповеди.

Петдесет и двама настоятеля от атинските църкви не са получили покана за участие в срещата на духовенството в гръцката столица, а получили нареждане да си подадат молби за освобождаване от работа.

От пресцентъра на главата на Гръцката Църква съобщиха, че "Негово Блаженство ще разглежда всеки случай поотделно и ще  вземе решение  за всеки отделен човек”.

 

Освободените от работта настоятели смятат, че е проявена извънредна строгост и се опитват да се  оправдаят със сезона на  летните отпуски.

Архиепископ Йероним в интервюто си за радиото на Гръцката Православна Църква, обясни решимостта си да спре безотговорното отношение към служението в епархията си: "Искам в обкръжението на Арихипископията  и Светия Синод да има добросъвестни съработници, а не васали."

Изразявайки недоволството си от работата на много енории в Атина, Първойерархът каза: "Ръкополагането на свещеника за общественото служение, не става в офиса на митрополита. Това не е  назначаване за административен служител. Център на това дело, на това Тайнството се намира в  Църквата, близо до Св. Трапеза. Връзката между епископа и свещеника  е връзка, която започва от жертвеника и завършва с жетвеника. Това, което свързва епископа с духовника, е единение в името на Христос. Всеки път, когато тази връзка се разрушава или отслабва, започва вътрешна криза и кризата става видима в живота на енориите”. 

Владиката изрази съжаление, че в средата на духовенството се е появил дух на предприемачество, защото него е невъзможно,  свещеникът да бъде професионалист и да има  жертвенно разположение на духа.  

Архиепископ Йероним съобщи, че е изпратил писмо с молба  до всеки настоятел да напише за своите планове, трудностите, за възможна помощ от неговата страна, и за възможността да се окаже помощ на Архиепископа.

    "Искам те да ми бъдат помощници в нашето общо дело. Светата Трапеза призовава да се излезе от църквата, за да видят хора, които не ходят на църква и да ги привлечем. Енориите заедно с Архиепископа трябва да видят проблемите на тези хора, а това е възможно само ако има взаимно доверие между Архиепископа и настоятелите на енориите", - каза Предстоятеля на Гръцката Църква.

Също така Първойерархът  каза, че  знае добре за проблемите на своите свещеници и че трябва да им се помогне: "Ние не сме далече,  а всичко възлагаме на управителите на енориите... Има неща, които наистина ги „има”, има неща които само изглеждат, че ги „има”. И ние имаме властта да избираме. И това наистина го има е за предпочитане. Църквата не се нуждае от помощта журналистите. Необходимо е да работим, без интересуваме от  имиджа си и рекламата. "