39731.p Всемирното Православие - ПРАВОСЛАВНОТО УЧИЛИЩЕ : РУМЪНСКИЯТ ОПИТ

Училище „Свети мъченици Брънковяну ” / scoala  Sfintii martiri  Brancoveni’ / е добър пример за това как липсата на безразличие може да бъде основа за добри дела.

Един румънски предприемач - Марчел Бурош  имал желание  дъщеря му да посещава православна детска градина.Такава не е имало в град Констанца и за това е решил сам да организира подобно заведение. За това как детската градина се е превърнала в училище и какво представлява това училище разказва преподавателят и съставителят на учебните пособия Вирджиния Никшу.

 

-          Вирджиния, от колко време съществува провославното  училище?

 

-          Нашето училище официално съществува вече от шест години- от 2005г. Преди това ние работихме неофициално една година-като един вид експериментно образователно учреждение., натрупвайки необходимия опит. Училището беше създадено с  благословението на Добруджански архиепископ Тома, чиито духовен наставник е старецът архимандрит Арсений/Папачок/.

 

-          Каква  структура има  вашето училище?

 

-          Училището се състои от детска градина, в която се приемат деца както от тригодишна възраст, така и от начална училщна възраст от 1-и до 4 клас. Общо ние имаме осем класа, за всеки от който отговаря отделен преподавател. Отделно каним и учител по чужди езици.  За съжаление не разполагаме с  подходяща сграда, в която може да се помещават нашите деца. Нашите планове са да обучаваме подрастващи до завършването им на училище и в момента когато имаме възможността да поберем под един покрив всички деца, то ние ще създаем пълноценна гимназия.

 

- Единствено в Констанца ли имате такова училище?

 

-          В настоящия момент имаме филиали в Сучава, но там има единствено детска градина.

39735.p Всемирното Православие - ПРАВОСЛАВНОТО УЧИЛИЩЕ : РУМЪНСКИЯТ ОПИТ   

 

-          Чия е идеята за създаването на такова училище?

 

-          Идеята е на Марчел Бурош, който оглави фонд „Свети мъченици Брънковяну” . Той пое ангажимента да организира училището , използвайки свои лични средства. Бурош имаше огромното желание неговата малка дъщеря не само в семейството , но и в детската градина да бъде възпитавана в православен дух. Но тъй като в Констанца нямаше такива детски градини, той реши сам да създаде такава. Първата група се състоеше едва от три деца. След година работа получихме акридитация и започнахме да разработваме планове за училищно образование.

 

 

-          Румънските закони позволяват ли да се организират православни детски градини?

 

-          Нашите закони позволяват както  в детските градини, така  и в училищата да да се провеждат един-два пъти в седмицата допълнителни уроци на религиозна тематика.  Аз притежавам необходимото образование и лиценз , които ми позволяват да работя в детска градина и начално училище и да провеждам такъв вид уроци. Съобразявайки се със закона ние разработихме собствена програма, която беше одобрена от Министерството на образованието.

 

-          Какво представлява самата училищна програма?

 

-          Програмата за обучение за деца в училището се състои от задължителен базов блок и допълнителни елементи. Ние създадохме собствена програма и интегрирахме в нея задължителния базов блок.

39734.p Всемирното Православие - ПРАВОСЛАВНОТО УЧИЛИЩЕ : РУМЪНСКИЯТ ОПИТ   

 

-          С какво в Румъния православната детска градина и училище се отличава от неправосланите такива?

 

-          В нашата православна детска градина денят започва с утрена молитва; също така ежедневно още от сутринта на децата се преподава православен урок, който е различен в зависимост от възрастта на децата – той може да бъде във вид на песен, стихотворение, молитва в рими, разказ, поучение, в които е заложен духовен и нравствен смисъл. Ако се случи, че в този ден има църковен празник или се споменава паметта на светец, почитан в нашата страна, то правило е материалите да бъдат посветени на това събитие. В такъв ден ние предлагаме на децата да нарисуват икона или да изработят фигурка на съответния почитан светец. Когато има големи църковни празници ние водим децата  в храма,  за да присъстват на  Божествената литургия. Що се отнася до нашето училище , то там децата се запознават с молитви, предназначени за възрастни. Също така и материалите, които започва първия 15 минутен урок имат вече сериозно поучително и нравствено послание.  По време на този урок ние четем житията на светиите и светоотечески поучения. В понеделник изучаваме тълкуванието на Евангелието, което се е чело в храма по време на неделната литургия. Във вторник се запознаваме с молитвите, в сряда- с църковните песнопения, а също така всеки ден изучаваме нещо определено.

-          След първия урок, следват същите уроци, които се преподават  и  в държавното училище. По молба на родителите сме въвели още един допълнителен образователен блок – обучение по  чужди езици : английски и немски, които започват да се изучават още в детската градина. Също така в училището се изучава и калиграфия. Методиката на преподаване на всички допълнителни, различаващи се от училищната програма образователни блокове е разработена от нашите учители и професори.

 

-          Какви преподаватели  работят във вашето училище?

 

-          Според закона единствено професионално подготвени преподаватели могат да работят с децата, за това и нашите сътрудници са възпитаници на държавните университети, като при това са и вярващи хора. Директорът на нашето училище Адриан Кяга по образование също е педагог.

39733.p Всемирното Православие - ПРАВОСЛАВНОТО УЧИЛИЩЕ : РУМЪНСКИЯТ ОПИТ   

 

-          По какви критерии министерството оцени вашата програма, преди да ви издаде държавна акредитация?

 

- Преди всичко , се обръща внимание на това, часовия обем на предметите, които се изучават над общата програма да не превишава нормата, определена за изучаване на допълнителни предмети, а именно един-два часа в седмицата плюс задължителния урок по религия, който се изучава и в общообразователното училище. Освен това се оценява опита и нивото на преподавателите. В нашето училище сме длъжни да отбелязваме всички национални празници. Също така има още един празник, който е свързан със    завършването на учебната година. Темата на този празник се определя от самите преподаватели, които имат пълна свобода на избор. Използвайки това преимущество, ние създаваме нашата програма в духа на църковната традиция.

Така например след завършването на учебната година на втори клас  изготвих сценарий, свързан с честването на Свети Стефан Велики. Децата бяха облечени в дрехи от това време .Те пееха песни и разиграваха сценки от живота на светеца. По същия начин, ние празнуваме и дните, посветени и на други светци. Например, съвсем неотдавна разработихме сценарии във връзка с 50 годишнината от представянето пред Бога на Йоан Хозевит, който е   обявен на  скоро от румънската църква за светец. Той  се е подвизавал в пустинята и е починал през 1960г. Този светец ние избрахме неслучайно : през първата година в училището децата изучават азбуката и  ние направихме свой вариант, който е съобразен с житието на свети Йоан и местата, на които се е подвизавал. Така например с буквата “I” се илюстрира лъвът, който е  служил на преподобния Герасим Йордански. Към тази азбука се прилага тетрадка за записки, в която децата освен упражнявайки се да изписват елементите на буквите, могат да украсяват и дорисуват картинките, изобразяващи живота на светеца.

 

Какви допълнителни изисквания имате, освен определените от държавната образователна  система към  преподавателите?

 

За нас най-важното е преподавателите ни да са православни хора не само на думи, но и  те да живеят, съгласно изискванията на нашата вяра. Дори, ако мога така да се изразя да бъдат един вид подвижници. Такива хора се намират трудно, но ние се опитваме внимателно да си подбираме кадрите.

 

39771.p Всемирното Православие - ПРАВОСЛАВНОТО УЧИЛИЩЕ : РУМЪНСКИЯТ ОПИТ

Платено ли е обучението във вашето училище?

 

Да, иначе не можем да се издържаме. Но нашите цени са възможно най-ниски в сравнение с другите частни училища в града. Освен това, част от децата се обучават при нас със стипендии, които им е отпуснало училището. Такива стипендии получават децата от многодетните или социално слаби семейства, за които ни е известно, че са добри християни. Освен това може да се каже че, нашето училище е много търсено , защото в Румъния, както и в Русия не са толкова популярни все още неделните училища.

 

 

 

С какви трудности се сблъскахте пир създаването но училището?

 

Най-голям  проблем за нас се оказа липсата на подходящо място  . Всичко останало в сравнение с този проблем се оказа на заден план: пари за оборудване и учебници, организационни затруднения и т.н. Слава Богу днес имаме осем оборудвани с всичко необходимо аудитории в детската градина и училището, в които се помещават всички наши деца –на брой вече 110. Освен това имаме и спални помещения за най-малките.

 

По какво уроците по религия от държавната учебната програма  се отличават от вашите?

 

Няма разлика. Ние нямаме право да преподаваме нещо различно от това, което е заложено в държавната  програма по религия. По-скоро влагаме повече душа при преподаването .  Тези уроци при нас се водят от отец Адриан. Но трябва да се отбележи още един много важен момент : всички предмети, които се изучават – било география или история , ние преподаваме през призмата на Православието.

 

Кога възникна интересът към вашия опит на православно училище и започнаха да се появяват негови филиали?

 

Две години след появяването на нашето училище се създаде училище и в Сучава, подобни училища възникнаха и в Букурещ и Яса: не отдавна подобно заведение се откри в Клуж и други градове. За съжаление техния брой не е такъв, какъвто ни се иска да бъде и все още те действат единствено като детски градини.

 

39732.p Всемирното Православие - ПРАВОСЛАВНОТО УЧИЛИЩЕ : РУМЪНСКИЯТ ОПИТ   

 

До колко в Румъния са необходими такива училища?

 

Необходими са и то много. При това търсенето на тези училища все повече расте. Ако разполагахме с подходящи здания, ние бихме приели повече деца. Съществува обаче още един ограничаваш момент : семействата, които искат техните деца да учат в православно училище, по правило са многодетни и не разполагат с много средства. При това липсва държавна програма  за подпомагане на такъв вид училища, а ако тя съществуваше можеше да бъдат покривани разходите за обучение.