119310.p Всемирното Православие -   ИЗЛЕЗЕ ПЪРВОТО УЧЕБНО ПОСОБИЕ ЗА ХРИСТИЯНСКО ПОЛОВО ВЪЗПИТАНИЕ НА РУМЪНСКИ ЕЗИК

Имай стремежи. Живей своя живот! Бъди свободен!

Учебникът е предназначен за тийнейджъри и съдържа сведения за интимния живот, основани върху християнските нравствени принципи.

Първото спомагателно пособие за полово възпитание от християнска гледна точка, написано от американския автор Скот Фелпс (Scott Phelps), беше преведено и публикувано в Румъния от християнската асоциация „Дарът на живота”, гр. Тимишоара.

Спомагателното пособие «Имай стремежи. Живей своя живот! Бъди свободен!», публикувано от изд. «Suore Lauretane», гр. Бая Маре, представлява справочник за „възпитание по целомъдрие”. Съставено е с цел учащите се да научат за „негативните последствия от половите връзки в ранна възраст и предимствата на въздържанието”. Според представители на асоциацията, то е „достоен отговор на съвременното „полово възпитание”, основано изключително върху „механичните аспекти на контрацепцията и половия акт”.

«Идеята за това пособие, написано от американския писател и оратор Скот Фелпс, излиза от предпоставката, получила вече потвърждение в САЩ и други страни, че е важно на учениците да се дават точни сведения за негативните последствия от половите връзки в ранна възраст и за предимствата на въздържанието (целомъдрието). На половата близост не трябва да се гледа като на лично удовлетворение, а като израз на любовта и отговорността на възрастните, намиращи се в дългосрочни отношения в рамките на брака. Възприемането на половите връзки в този ракурс ще поощри подрастващите да се въздържат и противостоят на комформисткия натиск на връстниците си”, - поясняват те.

Пособието излага учебния материал във формата на разкази, «мозъчна атака», интервю, дискусии, ролеви игри или сатири и гравитира към научния подход, коментират в асоциация «Дарът на живота». «Учебникът не е религиозен, доколкото аргументацията в него се основава на психологически, медицински, социални и комуникационни доводи, с използването на индуктивно-обективен метод, т.е. учениците сами анализират предимствата на въздържанието, както и минусите на предбрачните полови връзки”, - се казва в съобщение за пресата.

Членовете на асоциацията твърдят, че това ръководство „е било успешно използвано н САЩ и е съдействало за намаляване равнището на забременяванията и абортите сред подрастващите”.

Ръководството излезе скоро след като на фона на дискусията за въвеждане на задължителни уроци по „полови възпитание”, повече от 70 неправителствени християнски организации в Румъния изпратиха до Министерство на образованието обръщение с искане официално да бъдат признати образователните програми, засягащи интимния живот, основани върху християнските нравствени принципи.

Без да е задължителен учебник, това пособие би могло да попадне върху училищните бюра там, където се провеждат факултативни курсове по полово възпитание, утвърдени от училищните инспекции, ако родителите и учителите желаят да го използват. Родителите могат да го дадат на класните ръководители на децата си или на преподавателите по религия”, - споделят представители на „Дарът на живота”.

 

Съдържане на пособието:

1. Да имаш цел в живота. Колко е важно да разбереш, че в живота трябва да има план/цел.

2. Бъди твърд. Учи се да се противопоставяш на външния негативен натиск.

3. Мисли напред. Учи се да мислиш за перспективите и да оценяваш последствията от преждевременния полов живот. Заболеваемост от венерически болести.

4. Защитавай ума си. Как да се защитаваш от влиянието/манипулацията на медиите.

5. Силата на самоконтрола. Предимства на самоконтрола. Свободата да решаваш; кои са инструментите, които моделират техния [на учащите се] живот.

6. Основата на брака. Разпознаване на здравите и разрушителните елементи за брака.

7. Да започнеш всичко отначало. Колко е важно да се избавиш от грешките на миналото, за да се съсредоточиш върху новото начало.

8. Общи изводи. Връзка между въздържанието, училищните/студентските успехи и бъдещите възможности. Наградата за въздържанието.

 

 


Превод от румънски език: Родион Шишков, превод от руски език: Василка Нанева