199376.p Всемирното Православие - НАД 90% ОТ РУМЪНСКИТЕ УЧЕНИЦИ ИСКАТ ДА ПОСЕЩАВАТ ЧАСОВЕТЕ ПО РЕЛИГИЯНа 12 ноември 2014 г. Конституционният съд на Румъния прие решение, според което детето може да посещава часовете по религия в училище само след писмено заявление на родителите или на законните им представители, като същото се отнася и за големите ученици, под предлог, че така се спазва свободата на съвестта и вероизповеданията (член 29, параграф 1 от румънската конституция).

Това решение се превърна в триумф за противниците на религията в училищната програма.

Независимо от всичко, по-голямата част от учениците и техните родители реагираха достойно на това събитие, заявявайки по този начин колко важно място заема религията в живота на румънците. Мнозинството ученици от държавните училища в Румъния (над 90%), на които предложили да посещават уроците по религия, взели решение да се запишат за тази дисциплина, въпреки че им било предоставено много малко време за това (близо 3 седмици), а самият процес на регистриране на дисциплината бил до голяма степен оскърбителен за родителите, съобщава сайтът СОБОР.by.

Постигнатият резултат е със стойността на референдум и призовава семейството, училището и Църквата към диалог, към обща отговорност и сътрудничество да съдействат за пълноценното образование, което да съчетава в себе си училищното обучение на децата и тяхното духовно образование. Последние данни за броя на децата, записали се в курсовете по религия, потвърждават и надвишват данните от проведените по-рано социологически анкети, според които повече от 85% от родителите, учениците и преподавателите са за изучаването на религия в училище. Румънската Патриаршия благодари на родителите, учениците и представителите на другите конфесии, организации и на всички обществени дейци, които подкрепиха въвеждането на часовете по религия в училище.

На 1 март Румънският патриарх Даниил произнесе проповед, в която подчерта важността на уроците по религия за духовното израстване на детето. По думите на главата на Румънската Църква, децата, които изучават религия в училище, ще разберат, че любовта на Бога към човека се показва чрез даровете, които Той е създал в природата около нас. От уроците по вяра детето ще се научи да разбира, че всяка добра постъпка, извършена с милосърдие и безкористна любов, никога няма да бъде напразна. Именно поради това урокът по религия не може да бъде заменен с нищо друго, с никаква друга наука.