Herb-M Всемирното Православие - ЗАЯВЛЕНИЕ НА АРХИЕРЕЙСКИЯ СЪБОР НА ПОЛСКАТА АВТОКЕФАЛНА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО УКРАИНСКИЯ ВЪПРОС На 2 април 2019 г. под председателството на Негово Високопреосвещенство Варшавския и на цяла Полша митрополит Сава се състоя Архиерейският събор на Полската автокефална православна църква, на който беше прието официално заявление по отношение на Украинския въпрос.

Архиерейският събор се запозна с кореспонденцията относно автокефалността в Украйна от следните патриаршии и архиепископии: Вселенската, Александрийската, Руската, Сръбската, Румънската, Албанската, Кипърската, Българската, на Чешките земи и Словакия, Украинската православна църква, както и от Съвета по правата на човека към ООН, а също и с писмата на група вярващи от Полската автокефална православна църква.

В резултат беше оповестено следното решение:

Архиерейският събор на Полската автокефална православна църква запазва позицията си относно положението на Православната църква в Украйна (нейната автокефалност), изразена в резолюциите от 9 май 2018 г., стр.3, № 340 и от 15 ноември 2018 г., стр.9, 341. Тази позиция е ясна и е в съответствие с учението на Православната църква.

От името на Архиерейския събор на Полската автокефална православна църква Негово Високопреосвещенство Варшавския и на цяла Полша митрополит Сава заяви, че Полската църква е била и продължава да настоява за предоставянето на пълна независимост – автокефалия на Православната църква в Украйна.

Автокефалията на Църквата в Украйна трябва да се основава върху догматичните и канонични норми нацялата Църква, а не на група разколници. Отстъпилите от Църквата, при това лишени от свещеническо ръкоположение, не могат да представляват здравия църковен организъм. Това е неканонично действие, нарушаващо евхаристийното и междуправославното единство. Нашите вярващи, автори на писмото, трябва да знаят това“ се казва в заявлението.

Беше заявено, че Полската автокефална православна църква работи на международно ниво с другите Православни църкви за регулиране на църковния живот в Украйна. Молитвено подкрепя това намерение и призовава всички, които милеят за единството на светото Православие да се молят Бог да дарува единство на братския украински народ.