Превод д-р Росица Колева
Източник: pravoslavie.ru 

 

Според древното атонско правило, на 14. 06. 2009 г. в Карея, столицата на Света Гора, беше извършена смяна на членовете на Свещената Епистасия, съобщава Патриархия.ru като се позовава на агенция «Ромеа».

Йеромонах Стефан от Хилендарския манастир е предал посоха (1) на протоепистата на Йеромонах Никодим, представителя на манастир Великата Лавра, явяващ се първа обител в атонската йерархия, а о. Никодим от своя стана го е връчил на новия протоепистат монах Симон от манастир Дионисиат.

 

Новият протоепистат на Атон - монахът Симеон ще оглавява новият разпоредителен орган на Света Гора – Свещената Епистасия в периода 2009 – 2001 г. Посохът на Протоепистата, и по-точно посохът на Света Богородица, както го наричат монасите от Света Гора, символизира единството на всички манастири на Атон и любовта и единомислието, които царят на светата земя.  На най-горната част на пасоха са гравирани имената на всички дванадесет манастира в тяхната йерархична последователност.

Наред с манастир Дионисиат, тази година в Свещената Епистасия ще бъдат включени българският манастир Зограф, руският Пантелеймони гръцкият манастир Констамонит.

Според Органичният устав на Света Гора (ОУСГ), който е като нейна конституция, Извънредно двадесетчленно събрание се събира два пъти в годината: 15 дни преди Пасха и на 20. август (стр. 43 от устава) в административния център – Карея. Изпълнителната власт на Света гора се осъществява от Свещен Събор (Кинотис), състоящ се от 20 члена (антипросопи), всеки от които представлява своя манастир. Разпоредителна власт притежава Свещената Епистасия, която се състои от 4 –ма наблюдатели” (епистати), чийто състав се подменя всяка година на 1. юни. Всеки манастир е представен в Епистасията веднъж на пет години с три други манастира. Най-главният член на Епистасията (монах, представляващ най-главният в йерархично отношение в групата манастир) се именува протоепистат или надир.

Бележки

1. Посохътпредставлява пръчка с украсена или обкована  горна част и е символ на духовната власт.