6 Всемирното Православие - С ВСЯКО ДИХАНИЕ ДА ХВАЛИМ ГОСПОДА …  Художникът Валентин Кулев, преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, рисува икони върху скали и дървета на Шуменското плато. Изображения на Иисус Христос, Божията Майка и св. Иван Рилски се вписват по чудесен начин в красивата природа и стават любимо място за поклонение на мнозина.

2 Всемирното Православие - С ВСЯКО ДИХАНИЕ ДА ХВАЛИМ ГОСПОДА …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 Всемирното Православие - С ВСЯКО ДИХАНИЕ ДА ХВАЛИМ ГОСПОДА …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Всемирното Православие - С ВСЯКО ДИХАНИЕ ДА ХВАЛИМ ГОСПОДА …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Всемирното Православие - С ВСЯКО ДИХАНИЕ ДА ХВАЛИМ ГОСПОДА …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Всемирното Православие - С ВСЯКО ДИХАНИЕ ДА ХВАЛИМ ГОСПОДА …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Всемирното Православие - С ВСЯКО ДИХАНИЕ ДА ХВАЛИМ ГОСПОДА …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Всемирното Православие - С ВСЯКО ДИХАНИЕ ДА ХВАЛИМ ГОСПОДА …