Художникът Валентин Кулев, преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, рисува икони върху скали и дървета на Шуменското плато. Изображения на Иисус Христос, Божията Майка и св. Иван Рилски се вписват по чудесен начин в красивата природа и стават любимо място за поклонение на мнозина.