224419.p Всемирното Православие - ГРУЗИНСКАТА ЦЪРКВА ЩЕ КАНОНИЗИРА МАЙКАТА НА СВЕТА СИДОНИЯ - САРА (3)Иконата „Слава на Грузинската православна църква“

Св. Синод на Грузинската православна църква под председателството на Патриарх Илия II взе решение за две канонизации. В лика на светиите ще бъде прославена майката на света Сидония – Сара.

Грузинската православна църква ще отбелязва паметта й два пъти годишно: през Страстната седмица, на Велики Петък (понеже св. Сара починала именно в деня на Господнето Разпятие, когато почувствала със сърцето си това трагично събитие) и на 14 октомври, когато е установено празнуването в чест на Хитона Господен, с чието пребиваване в Грузия е неразривно свързано нейното име.

В лика на изповедниците ще бъде прославен и свещеник Петър Хмаладзе, подвижник, живял и служил в Южна Грузия през XIX в. Паметта му ще се чества на 1 януари.

Освен това Грузинската православна църква ще отбелязва два пъти през годината, на 20 юли и 30 август, паметта на св. праведни Илия (Чавчавадзе) — духовен пастир, велик писател, поет и публицист на Грузия.

Сара била майка на главния учител на грузинските евреи Елиоз и съвременничка на евангелските събития. Елиоз бил в постоянна кореспонденция с първосвещеник Анна, който го известявал за важните събития в Йерусалим. Така той получил от първосвещеника писмо да се яви в Йерусалим и да участва в съда над Спасителя.

Елиоз започнал да се стяга за път, но Сара, която произхождала от рода на първосвещеник Илия, била твърде благочестива, строго спазвала учението на благочестивите си предци и добре познавала Свещеното Писание. Очаквайки пришествието на Месия, тя чрез Божия Дух предупредила сина си да не взима участие в проливане на кръвта на Праведника. „Защото Той е надеждата на езичниците – говорела тя - и Светлината на Израил“. Нейният глас и наставление били израз на гласа на цялото еврейско общество, виждащо чрез посланието на Анна изпълнението на закона и пророците над Богочовека. Елиоз обаче заминал с голяма свита за Йерусалим, отзовавайки се на призива на Христовите врагове.

Съгласно древни грузински предания, сестрата на Елиоз, благочестивата девица Сидония, прощавайки се с брат си в Мцхета, го помолила да й донесе нещо, принадлежало на това Лице, над което ще бъде произведен съд. Елиоз обещал на любимата си сестра да изпълни желанието й.

Така грузинските евреи, по Божи Промисъл, получили неоценимо съкровище – светия хитон. Освен това, оставайки по необходимост в Йерусалим до Петдесетница, те станали очевидци на всички чудеса и знамения на Изкупителя: славното Му възкресение от мъртвите, възнесението и слизането на Светия Дух над апостолите, както и на чудесата на самите апостоли. Грузинските евреи, не бидейки врагове на Христос, се удостоили да чуят устната проповед на св. апостоли на грузински език, което още повече разпалило в тях вярата и любовта към Спасителя, виждайки в Него явното и завършващо знамение на пришествието на Господ Иисус Христос на земята.

Елиоз със свитата си побързал да напуснат града на богоубийството и връщайки се в Мцхета, бил посрещнат от сестра си Сидония, девица, повярвала в Христовото пришествие благодарение на майка си.

Тя с радост се хвърлила в обятията на брат си и през сълзи му разказала за смъртта на майка им в петък пред Пасха, в шестия час.

Сара, която била абсолютно здрава, около този час почувствала силен удар в сърцето и поразена, паднала мъртва с думите: „Прощавай, Израилско царство, предало на смърт своя Спасител и Избавител, за което ще бъдеш отсега нататък виновно за кръвта на своя Създател и Господ; горко ми, че не умрях по-рано, щях да се избавя от този страшен удар, и щях да се удостоя да видя Светлината за откровение на езичниците и Мира на Израиля“.

Благочестивата и вярна на Господа блажена Сидония, взимайки в ръце окървавения Господен хитон, извикала от радост: Любезни братко, благодарение на това съкровище Бог благоволи да избави нашия народ от ръцете на дявола и да му дарува вечно спасение“. След което с нетърпение го стиснала в обятията си и паднала мъртва, поразена от вестта за разпятието на Спасителя и участието на брат й в смъртта на небесния Посланик, въпреки заръката на любящата им майка.