08 Всемирното Православие - ПОЗДРАВ ЗА МЛАДЕЖИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО ОТ ДОБРОМИРА И ТЕОДОРА МИТКОВИ ОТ ГР. ВАРНА (3)Добромира и Теодора Миткови от гр. Варна са сред изтъкнатите победители в конкурса „Чудото на Рождество Христово“, организиран през годините от Младежкия православен център „Чисти сърца“ в гр. Смолян и сайта „Всемирното православие“.

Последните две техни творби поместваме като поздрав към всички вярващи младежи и деца за Рождество Христово!

                           РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

                           Нежна звездна феерия

                           с ослепителен блясък,

                           небето над Витлеем огря

                           и Ангел Господен с

                           божествено песнопение,

                          за Рождеството Христово запя.

                           Днес роди се Спасителят свят,

                           закрилник да бъде на целия свят,

                           сили и вяра на всички Той да даде,

                           с обич божествена от Своето сърце.

                           И земята засия от обич небесна

                           силата Божия в душата си всеки усети,

                           с лъч божествен Спасителят

                           благост и сила на всеки дари,

                          благословен Той да бъде

                           всеки Божи миг през своите дни.

                                         Добромира Християнова Миткова, 15 г.

                                       Гр. Варна ЧПГПИТКН, 9 кл.

                                  

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

                           Свещица до кандилцето ярко искри,

                           като пламъка на вярата,

                           в сърцето ми силно гори.

                           Бог Спасител днес се роди

                           и благослови земните ни дни,

                           Рождество Христово е

                           с радост Богу Вий благодарете!

                           Рождество Христово е

                           на Спасителя доземи се поклонете!

                           Силна вяра Господ да ни дава,

                           с благост да ни благославя,

                           да се обичаме ние като братя,

                          вовеки да запазим вярата си свята!

                                         Теодора Християнова Миткова, 12г.

                                           Гр. Варна ОУ,,Черноризец Храбър’’, 6 кл.