sv.%20Al%20Nevski%20-%20zlaten%20kupol%20s%20krust%20i%20panorama Всемирното Православие - РЕШЕНИЕ НА СВ. СИНОД ОТ 12.01.2016 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПКСХП "СВ. АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ"На заседанието си от 12.01.2016 г., прот. № 2 – пълен състав, на основание протоколно решение от м. септември 2015 г., утвърдено от Св. Синод през м. ноември 2015 г., относно състоянието на сградата на ПКСХП „Св. Александър Невски“, реши:

 

Да бъде създадена специална междуведомствена комисия по въпросите, свързани с ремонта и възстановяването на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. В комисията ще бъдат поканени представители на Министерски съвет, Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите и Столична община за съгласуване и съвместно предприемане на необходимите действия, които да доведат до възвръщането на благолепието на патриаршеския храм, който е и символ на България.

Решенията на специалната междуведомствена комисия ще влизат в сила след разглеждането и утвърждаването им на заседания на Св. Синод в пълен състав.