001 Всемирното Православие - ОБРЪЩЕНИЕ НА ВАРНЕНСКИЯ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН И ВРАЧАНСКИЯ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ ОТНОСНО СИНОДАЛНАТА НАРЕДБА ЗА ИЗБОР НА МИТРОПОЛИТИПоследните дни сърцата ни са изпълнени от голяма духовна тревога, защото настъпи огромно разделение сред вярващите човеци от родната ни света Църква. Намираме се в особено благоприятно време на опомняне, когато се нижат дните на третата подготвителна Неделя към Великия пост.

„Църквата е общият дом на всички“, казва свети Йоан Златоуст (Из Беседа към Евангелието според Матей, XXXII, 6, в: Творения, Том VII, с. 370).

Към благоустрояването на този наш общ дом сме призвани всички ние, православните християни, независимо от нашето служение и чин в Богочовешкия организъм. Същият свети отец пише: „Църквата не познава разлика между владика и служител“ (Из Беседа към посланието на свети апостол Павел до Филимона, I, 1, в: Творения, Том XI, с. 917).

Грижата за нашия общ дом – Църквата, е първостепенна задача и дълг на всички нас, архиереи, честно свещенство и вярващ народ.

В това служение, в стремежа си да служим на Църквата, ние като човеци несъмнено допускаме несъвършенства, пропуски и грешки. Такова едно прибързано решение, което предизвика голямо смущение сред църковния народ, беше приетата на заседанието на Св. Синод на БПЦ–БП на 24 февруари т.г. „синодална наредба“. По нея се произнесоха авторитетни юристи и други специалисти, които констатираха сериозни проблеми с оглед на досегашната практика, на Устава на БПЦ–БП и на държавното законодателство. Стана ясно, че подобна наредба не може да бъде приета и приложена.

В името на любовта, мира и единството на Българската православна църква, както и за избягване на всяка съблазън и смут у народа Божи, заявяваме, че оттегляме своята подкрепа за приемане на синодалната наредба.

Първият човек, който е влязъл в Рая, е бил разбойникът. И първият човек, който отишъл в ада, е бил апостол на Христос. И начинът, по който се е случило всичко това, е голям урок за нас. Затова човек никога не трябва да се отчайва или поставя кръст на някой друг. Ние, братята архиереи, трябва да намерим общоприемливо решение, съобразно с Устава на БПЦ, в братско единодушие и за доброто на светата Църква. Призоваваме вярващия народ към усърдна молитва за преодоляване на възникналото смущение и за възстановяване на църковния мир.