387841819_722041566629406_8501183150997523514_n Всемирното Православие - ЕПИСКОП МИХАИЛ СРЕЩУ ЛЪЖАТАВ социалната медия Facebook на 29.02.2024 г. е публикуван материал за епископ Михаил - викарий на Ловчанския митрополит Гавриил.

„И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят на съдния ден“ Мат.(12:36)

А какво ли ще бъде за клеветническа дума срещу Божия архиерей?!

Материалът е с клеветническо съдържание, описващ факти и обстоятелства за мои действия за периода 2011- 2022 г.

„Не смятах да отговарям на провокативни анонимни публикации, но тъй като са нанесени репутационни щети не само на мен, а и на Ловчанския митрополит, Ловчанската митрополия и на адв. Спиридонова, е необходимо да дам пояснения за изнесеното.

По въпроса за фирмата, на която съм бил съдружник, истината е следната: в 2011 год., когато станах монах, прехвърлих както управлението, така и целия дялов капитал безвъзмездно на своя брат. От онзи момент до сега нямам отношение към фирмата и дейността ѝ. От тогава до ден днешен не съм прехвърлял недвижими имоти нито в лично качество, нито като игумен на Чекотински манастир „Свети Архангел Михаил”.

Относно издаването на лична карта на баба ми Еленка Кулева Банева истината е следната: моята баба Еленка Банева ми сподели, че няма лична карта и желае да се снабди с такава. Придружих я до Областната дирекция на МВР- Ловеч – Паспортна служба, и в мое присъствие ѝ беше издадена нова лична карта. На мен не ми е известно дали към този момент тя е имала друга лична карта - аз ѝ се доверих така, както съм правил винаги като неин внук. Църковното ръководство на Ловчанска митрополия, както и адвокат Спиридонова нямат никакво участие в издаването на личната карта.

Причината за прехвърляне на мен на недвижими имоти, които моята баба Еленка Кулева Банева притежава в наследство, се корени в увереността ѝ, че след нейната смърт прехвърлените ми имоти ще останат на децата на дъщеря ѝ. Клеветническото твърдение, че съм злоупотребил с личната ѝ карта, за да се облагодетелствам с имоти, е абсолютно несъстоятелно, защото едната сделка е извършена с нейно лично участие, а другата – въз основа на пълномощно, което беше заверено по съдържание и подпис от нотариус, който извършва проверка на документите за самоличност.

В изложението се сглобяват „факти“, извлечени от две съдебни дела, образувани по искове, предявени срещу мен и моя брат, които приключиха със съдебни актове от три инстанции, изцяло решени в наша полза. В тези дела подробно се анализират всички факти и обстоятелства относно прехвърлените ни недвижими имоти и който желае да установи истината, може да се запознае с тях.“

„Който крие омраза, има лъжливи уста; а който разглася клевета, е глупав.“ Пр.Сол.(10:18)