EE4B07FD5470D3B6097752E9E1E29C0B Всемирното Православие - РЕШЕНИЕ НА СВ. СИНОД ОТНОСНО КАСИРАНЕТО НА ЕПАРХИЙСКИЯ ИЗБОР ЗА СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ, ПРОВЕДЕН НА 18 ФЕВРУАРИСъгласно чл. 89, ал. 2 от  Устава на БПЦ – БП касирането на проведения на 18.02.2024 г. епархийски избор за Сливенски митрополит е окончателно.

 

 Против горното решение гласуваха Ловчанският митрополит Гавриил, Неврокопският митрополит Серафим и Видинският митрополит Даниил.