7439C15C985065344172AED11A391AC6 Всемирното Православие - РЕШЕНИЕ НА СВ. СИНОД ОТНОСНО НАРЕДБАТА ЗА ИЗБИРАНЕТО НА ЕПАРХИЙСКИ МИТРОПОЛИТИНа своето заседание на 12.03.24 г., след проведено гласуване Св. Синод единодушно реши:

Определя, че Наредбата за избор на епархийски митрополити, приета на заседанието на Св. Синод на 24.02.2024 г., прот. № 3 – пълен състав, е неприложима към този момент. 

 

Св. Синод определя Наредбата за избор на епархийски митрополити да бъде препратена за разглеждане в следващия Църковен събор.