България-новинарски блок

800px-Building_of_the_Holy_Synod_of_the_Bulgarian_Orthodox_Church Всемирното Православие - Статии-България-новинарски-блокПрието от Св. Синод в заседанието си на 13.11.2019 г., прот. № 11, пълен състав.

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: новоприетия Закон за социалните услуги и промени в други нормативни актове, променящи реда за осъществяване на социалното подпомагане в Република България

Светият Синод на БПЦ-БП, загрижен за съхранение на семейството и за възпитанието на децата в християнските ценности, изрази становища във връзка с приемането на Семейния кодекс, влязъл в сила от 2009 г., на Закона за закрила на детето, Закона за предучилищното и училищното образование и др. Светият Синод изрази и категоричната си позиция по станалата известна Истанбулска конвенция, както и по отношение на Националната стратегията за детето 2019-2030 г.

mm_1573909508 Всемирното Православие - Статии-България-новинарски-блокПрезидентът участва в отбелязването на есенния празник (16 ноември) на светата обител в Света Гора заедно със стотици поклонници от България и региона

„Зографският манастир е един от най-светлите и значими духовни центрове за българския народ, не само заради съхранените безценни ръкописи, икони и артефакти, а защото повече от хилядолетие отстоява българската вяра, духовност, памет и език“.

image001 Всемирното Православие - Статии-България-новинарски-блокНа­­сто­­я­­що­­то из­­да­­ние на Пра­­ви­­ла­­та на св. Пра­во­слав­на Църк­­ва с тъл­ко­ва­ни­я­та им има за цел да бъ­де в по­мощ на всич­ки, ко­и­то се ин­те­ре­су­ват от цър­ков­но­то пра­во, как­то и да е спра­воч­но по­со­бие на же­ла­е­щи­те да раз­бе­рат вер­ния сми­съл на да­де­ни цър­ков­ни ка­но­ни и тях­но­то пра­вил­но при­ло­же­ние в цър­ков­ния жи­вот.

Кни­га­та се из­да­ва с бла­го­сло­ве­ни­е­то на Не­го­во Ви­со­ко­пре­о­све­щен­ство Ве­ли­ко­тър­нов­ски ми­тро­по­лит Гри­го­рий.

thumbwm_(4) Всемирното Православие - Статии-България-новинарски-блокВаше Светейшество,

Ваши Високопреосвещенства и Преосвещенства,

Боголюбиви отци, обични в Господа братя и сестри,

„Във вечна памет ще остане праведникът.“ (Пс. 111:6)

Днес, когато поменаваме всички от века починали с вяра и надежда за възкресение и вечен живот в Господ Иисус Христос православни християни и възнасяме молитви за тяхното упокоение, Господ ни събра в тази Света Обител, за да почетем паметта и на обичания от всички ни блаженопочинал и приснопаметен Български Патриарх Максим.

P1300658a-fill-600x402 Всемирното Православие - Статии-България-новинарски-блокС тържествена архиерейска св. Литургия бе отбелязан празникът, посветен на св. крал Стефан Урош II Милутин, в столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя”.

Денят на сръбския крал светец, който е издигнал множество св. обители и църкви, тук се чества като втори храмов празник, тъй като мощите му се покоят в митрополитската катедрала на София.

Слушайте "Радио Канон"

Baner radio 3 1

ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО  СТЪПКА ПО СТЪПКА 

 

Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време

С ТЕКСТОВЕ ОТ КНИГИТЕ НА

ИГУМЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ДРУМЕВА

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

Нагоре