PANAGIA%20ATHOS%201 Всемирното Православие - ШЕСТ АТОНСКИ МАНАСТИРА, СРЕД КОИТО И “СВ. ВМЧК. ГЕОРГИ ЗОГРАФ”, ПОДЛОЖИХА НА КРИТИКА ДОКУМЕНТА “OТНОШЕНИЕТО НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА С ОСТАНАЛИЯ ХРИСТИЯНСКИ СВЯТ”Шест атонски манастира – “Св. Вмчк. Георги Зограф”, “Кутлумуш”, “Kсиропотам”, “Каракал”, “Филотей” и “Григориат”, са изразили критика относно документите, приети на Предсъборната среща на Предстоятелите на поместните православни църкви в Шамбези (21-28.01.2016г.).

 

В писмена форма светогорските монаси са изразили своята тревога и безпокойство относно Всеправославния събор и са ги представили пред Свещения Кинотис на Света Гора - Атон. Поради голямата важност на въпроса, е било взето решение документите за Всеправославния събор да бъдат обсъдени на заседание на представителите и игумените на светогорските обители след празника Възкресение Христово.

Във всички публикувани послания на атонските манастири е бил подложен на критика документът Отношението на Православната църква с останалия християнски свят”.

В Посланието на манастир “Григориат” се подчертава, че главният проблем в този документ е “неясното използване на термина «Църква»”. Както подчертават братята на “Григориат”, Православната Църква съдържа цялата пълнота на истината. Трябва да се внесе в текста изменение, за да не се създаде впечатление у хората, намиращи се извън църковната ограда, “че няма необходимост да се търсят пътища за връщане в лоното на «Едната, Свята, Вселенска и Апостолска Църква – Православната Църква».” На свой ред, монасите от “Филотей” по повод същия документ изразяват надежда, че на Събора ще се избягва всяка форма на признание на църковността на инославните.

Текстът “Тайнството на брака и препятствията за него”, според братята на “Григориат”, съдържат положения, узаконяващи “богословски невярното «кръщелно богословие». По въпросът за “смесените бракове с инославни”, монасите на “Григориат” предлагат да не се приемат нововъведения, а да се следват свещените канони на Православната църква.

В посланието на “Григориат” на критика е подложен също документът “Мисията на Православната църква в съвременния свят, в който трябва да се внесе разграничителна линия между позицията на Православната църква и на инославните «църкви» и да се премахнат присъстващите в текста грешни съвременни богословски теории за човешката личност”.

Братството на манастира “Каракал”в своето послание заявява “Както става ясно, след като изучихме одобрените на предсъборните съвещания текстове, много формулировки, отнасящи се до важни еклесиологични проблеми, изглеждат опасни и двусмислени, те допускат трактовка, отклоняваща се от православните догмати. ”

“Всемирното православие” си запазва правото допълнително да помести посланията на цитираните манастири.