238500.p Всемирното Православие - КИПЪРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПРЕДЛОЖИ ПОПРАВКИ КЪМ ТЕКСТА „ОТНОШЕНИЯТА НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА С ОСТАНАЛИЯ ХРИСТИЯНСКИ СВЯТ“Кипърската православна църква разпространи официално заявление, в което е отразена нейната позиция в навечерието на Всеправославния събор.

- Кипърската църква смята, че Православната Църква е „Eдна, Свята, Вселенска и Апостолска Църква“, която е съхранила неразривно единството „на вярата, веднъж завинаги предадена на светиите“ (Послание на Иуда, 1:3).

 

- Кипърската църква смята за необходимо развитието на отношенията с инославните Църкви и конфесии, „с цел способстване за единството на християните в рамките на едната и неразделна Църква“.

- Предлагат се поправки в текстаОтношенията на Православната Църква с останалия християнски свят“:

1. Да се замени определението „други Християнски Църкви и Конфесии“с фразата „други инославни Християнски Църкви и Конфесии“.

2. Параграф 13 Вместо онтологическо единство“ да се употреби фразата „единство на вярата, тайнствата и каноничния ред“.

3. В края на параграф 22 да се добави „доколкото всеки Епископ, участник в Събора, се явява носител на самосъзнанието на паството на своята поместна Църква“.

4. Параграф 23, текстът В това именно разбиране Православната Църква смята за важно всички ние, християните, вдъхновявани от общите най-важни принципи на нашата вяра, да положим усилия, за да дадем с готовност единодушен отговор на тези сложни проблеми, които поставя пред нас съвременният свят“, да се замени с „В това именно разбиране Православната Църква смята за важно всички ние, християните, вдъхновявани от общите важни принципи на Евангелието, да положим усилия, за да дадем с готовност единодушен отговор на тези сложни проблеми, които поставя пред нас съвременният свят“.

 

Източник aktines.blogspot.ru