249841.b Всемирното Православие - КИТИРСКИ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ: „КРИТСКИЯТ СЪБОР ПРИЕ СЪМНИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ“В посланието си до Св. Синод на Еладската православна църква митрополит Серафим коментира състоялия се на о. Крит «Свят и Велик» събор и приетите на него документи.

Владиката отбелязва, че документът «Отношенията на Православната Църква с останалия християнски свят» е станал «белег за пререкание», «на падане и [не] ставане на мнозина» (Лука.2:34), с непредсказуеми последствия за единството на Светата Православна Църква.

Митрополит Серафим характеризира този документ като камък за «препъване» не само на «голям брой вярващи, но и на четирите Поместни Църкви, съставляващи голяма част от православно вярващите».

Владиката подложи на критика поведението на делегацията на Еладската Църква на Критския събор, която, отстъпвайки под натиска, не е защитила докрай поправките към съборните документи, предложени от Св. Синод на Еладската Църква.

Митрополит Серафим обвини Критския събор в «сериозно потъкване на съборността», обусловено от липсата на възможност в неговата работа да вземат участие мнозинството православни епископи. Така също той нарече недопустимо решението да бъде призната църковността на различните християнски конфесии. «В продължение на 19 столетия Светата, Една, Съборна и Апостолска Църква е отказвала да нарече различните еретически и християнски общности Християнски Църкви», - подчерта владиката. Той нарече подобна позиция «проява на човеколюбие»: «ние не оставяме пребиваващите в мрака на ереста и зломислието да се успокояват в техните заблуждения и духовна тъма, а им напомняме думите на Господа: «ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни» (Иоан. 8:32).

Владика Серафим напомни, че инославните смятат сами себе си за «Христова Църква», а православните – за такива, които не притежават пълнотата на истината: католиците смятат Православната Църква за «непълноценна», тъй като в нея го нямало папският примат, а протестантите «виждат нейния недостатък в това, че в нея няма женска хиротония и хомосексуални бракове». «При тези обстоятелства, наричайки инославните Църкви, нима ние не съдействаме за това те да продължават да пребивават в заблужденията си, без да се безпокоят от нищо? Нима не скриваме от тях истината и Христовата светлина? Нима ние, православните, няма да отговаряме в часа на Съда за строителството на тази духовна Вавилонска кула и скриването на спасяващата Божия Истина?», - пита владиката.

Митрополит Серафим подчертава, че в текстовете «Отношенията на Православната Църква с останалия християнски свят», «Мисията на Православната Църква в съвременния свят» и «Тайнството на брака и препятствията пред него» «се срещат еклезиологични отклонения, изопачаващи православното учение за Църквата».

Aktines.blogspot.ru