fd6227fe4a1a5fa254abdb02982599ee Всемирното Православие - ПИРЕЙСКА МИТРОПОЛИЯ ПРИЗОВА ГРЪЦКИТЕ АРХИЕРЕИ ДА ОТХВЪРЛЯТ КРИТСКИЯ СЪБОРRomfea съобщи, че Пирейска митрополия е публикувала обръщение във връзка с извънредния събор на архиереите от Еладската православна църква, чието провеждане е планирано за 23-24 ноември.

Предполага се, че извънредният събор ще определи позицията на Еладската Църква по отношение на Всеправославния собор, който се състоя през юни т.г. на о. Крит.

 

«От приетите решения ще стане ясно дали нашите епископи са действителни защитници на православната вяра и пазители на онези страшни обети, които са дали при хиротонията си, или пък те, волно или неволно, вървят по пътя на икуменизма – тази страшна ерес, която, за жалост, вместо да бъде осъдена, на Критския „събор“ придоби всъщност правен статут» – се казва в обръщението.

В обръщението се подчертава, че «начинът на свикване и работа на Критския „събор“ е бил абсолютно чужд на съборното и канонично Предание», доколкото на него «е нямало представители на най-многобройните поместни Църкви и не е бил съблюдаван «принципът на единство и равенство».

Авторите на обръщението смятат, че Съборът «не представлява продължение на деветте Вселенски събори на Църквата» още и поради това, че на него «не е била назована или осъдена нито една ерес. Но ереста на ересите – икуменизмът, - напротив, е била утвърдена и узаконена».

Възмущението на свещенослужителите предизвиква фактът, че «Бяха нарушени и отменени редица боговдъхновени свещени канони. Става дума за тези, които забраняват общата молитва с инославни и смесените бракове, а също и 37-о апостолско правило, получило вселенско признание на редица Вселенски Събори - от Първия до Седмия».

«Съборът», който по идея е призван да отстоява единството на Църквата – както и би трябвало да бъде – доведе в крайна сметка до съвършено противоположен ефект. Той доведе до възникване на разделения и разколи в църковния организъм», - пишат в заключение авторите на обръщението и призовават йерарсите на Еладската православна църква да посочат «не-съборния» характер на Събора в Крит и това, че «той място в съборното Предание на нашата Църква».