Св. Иоан Кронщадски (1829-1908 г., чества се на 20 декември/2 януари)

1 Всемирното Православие - КАК ДА СЕ МОЛИМ ЗА: 1) ГОРД И ОПЪРНИЧАВ ЧОВЕК; 2) ЗА ЗЛОБЕН; 3) ЗА СРЕБРОЛЮБИВ И АЛЧЕН; 4) ЗА ЗАВИСТЛИВ; 5) ЗА ПИЯНИЦА; 6) ЗА ЧРЕВОУГОДНИККогато виждаш в ближния недостатъци и страсти – моли се за него; моли се за всеки, даже за своя враг.

Ако виждаш горд и опърничав брат, който се държи горделиво с теб или с другите, моли се за него Бог да просвети неговия ум и да стопли сърцето му с огъня на Своята благодат; казвай:

Господи, научи Твоя раб, паднал в дяволска гордост, на кротост и смирение и премахни от сърцето му мрака и бремето на сатанинската горделивост!

Ако видиш злобен, моли се така:

Господи, направи благ този Твой раб с Твоята благодат!

Ако видиш сребролюбив и алчен, казвай:

Наше нетленно Съкровище и неизтощимо Богатство! Дарувай на този Твой раб, сътворен по Твой образ и подобие, да познае лъжата на богатството и това, че всичко земно е суета, сянка и сън. Защото дните на всеки човек са като трева или като паяжина и само Ти едничък Си нашето богатство, покой и радост наша!

Когато видиш завистлив, моли се така:

Господи, просвети ума и сърцето на този Твой раб в познание на великите, безбройни и неизследими Твои дарове, които приема от неизброимите Твои щедрости, защото, заслепен от страстта си, той забравя Теб и Твоите богати дарове и бидейки богат с Твоите блага, счита себе си за просяк и заради това се прелъстява, като гледа благата на Твоите раби, с които, о, неизречима Благосте, Ти даряваш всички - всекиго според силите му и според Твоята воля. Снеми, всеблаги Владико, покривалото на дявола от очите на сърцето му и дарувай на Твоя раб сърдечно съкрушение и сълзи на покаяние и благодарност, та да не се зарадва врагът за него, като го улови жив в своята воля и да не отблъсне с нея Твоята ръка.

Когато видиш пиян, казвай от сърце:

Господи, милостиво погледни на Твоя раб, прелъстен от лъстта на стомаха и плътското веселие, дарувай му да познае сладостта на въздържанието и поста, и произтичащите от него плодове на духа.

Когато видиш някой пристрастен към храните, който търси в тях своето блаженство, казвай:

Господи, най-сладка наша Храна, никога несвършваща, но пребъдваща в живот вечен! Очисти от нечистотата на чревоугодието този Твой раб, който цял се е превърнал в плът и е чужд на Твоя Дух, и му дарувай да познае сладостта на Твоята животворяща духовна храна, което е Твоята Плът и Кръв, да познае и светото, живо и действено Твое слово.


Така или по подобен начин се моли за всички, които съгрешават, и не дръзвай да презираш някого заради греха му или да му отмъщаваш, защото по този начин само ще се увеличат язвите на съгрешаващите; изправяй ги със съвети, заплахи и наказания, които да служат като средство за прекратяване или сдържане на злото в границите на умереността.