86686 Всемирното Православие - Св. Йоан Златоуст: ВИНОТО И ПИЯНСТВОТОВиното никога не е лошо – злоупотребяването с него е порочно! Че наистина от виното не се пораждат гибелните пороци, а от развратната воля; че произлизащата полза от виното се унищожава от неумереността – това се доказва от Светото Писание, когато се говори за началото на употребата на вино вече след потопа, за да се знае, че човешката природа, преди употребата на вино, е дошла до крайно развращение, и е извършила голямо множество грехове, когато виното още не е било известно. И така, като видиш да пият вино, не на виното приписвай всичкото зло, а на волята, развратена и отклонена в нечестие!

Човече, от друга страна, помисли и за това: за каква полезна употреба е необходимо виното и се разтрепери – с негова помощ се извършва благодатното тайнство на нашето спасение! Не виното, а пиянството е порочно дело – то може да притъпи чувствата, да помрачи разума.

Нека се въздържаме от пиянство! Не казвам: да се въздържаме от вино, а да се въздържаме от пиянство! Не от виното произлиза пиянството: защото виното е Божие създание, Божието създание не причинява нищо лошо, но…порочната воля поражда пиянство. Послушай какво говори Павел за това: „Не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство” (Еф. 5:17). В кратки думи, по удивителен начин той е изразил цялата присъда против пиянството. Какво значи: „Не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство”? Блудни хора ние наричаме онези млади люде, които, като получат бащино наследство, разсипват го изведнъж, като не разсъждават кому какво и кога дават, но безразборно и дрехи, и сребро, и злато, и цялото бащино богатство разсипват с блудници и с развратници. Такова нещо е пиянството – като завладее ума на пияниците, както и на развратния момък, и като им плени разсъдъка, то ги заставя да изразходят целия запас от мисли и средства без мярка и без съображение.

Пияният не знае за какво трябва да говори и за какво да мълчи – устата му постоянно е отворена: няма ни катанец на устните му, ни врата на устата му. Пияният не умее да нарежда думите си с благоразумие; не умее да се разпорежда с богатството на мислите си; не умее едно да задържи, а други да предложи - всичко изхвърля, всичко губи, във всичко греши! Пиянството е доброволна лудост; пиянството е опорочаване на мислите; пиянството е цяло нещастие; пиянството е достойно за смях; пиянството е произволно беснуване; пиянството е по-страшно от умопомрачението!

Иконата на св. Йоан Златоуст е от сайта hristianche.ucoz.com