9k= Всемирното Православие - ИКОНАТА НА БОЖИЯТА МАЙКА "НЕОЧАКВАНА РАДОСТ" (С АКАТИСТ)Иконата е наречена така в памет на изцелението на един грешник. Този беззаконник прекарвал живота си в грехове, но имал обичая да се покланя пред иконата на Божията Майка и да я приветства с архангелския поздрав: „Радвай се, Благодатна! Господ е с Тебе”.

Веднъж, преди да тръгне по греховните си дела, той, без да се замисля за кощунството на деянието си, отново се обърнал към св. Богородице с молитва.

Този път обаче неочаквано го обзел страх и трепет: Божията Майка се явила като жива върху иконата, а на Божествения Младенец се отворили язви върху ръцете, краката и хълбока и оттам потекла кръв.

Като паднал на земята, грешникът извикал: «О, Госпожо, кой е направил това?» – «Ти и другите грешници, – отговорила Божията Майка, – отново разпъвате Моя Син. Вие Ме наричате милосърдна, защо тогава Ме оскърбявате с вашите беззаконни деяния?» Потресен до дъното да душата си, със съкрушено сърце разкайващият се грешник молил Бога за прошка на греховете и просил Божията Майка да умолява Своя Син да му прости.

От този момент някогашният грешник започнал да води чист и богоугоден живот. Така Божията Майка дарувала на грешника неочакваната радост на прощението и опрощавнане на греховете, а тези събития послужили като повод да бъде изрисувана иконата „Неочаквана радост”. На нея е изобразен човек, който се моли на колене пред образа на св. Богородица с Нейния Предвечен Младенец. Под иконата обикновено се изписват първите думи на разказа „Един беззаконен човек …”


Тропар, глас 4:

Днес, верни хора, тържествуваме духовно; като прославяме усърдната Застъпница на християнския род, и като прибягваме към пречистия Й образ, зовем: о, Премилостива Владичице Богородице, дай на нас, обременените от много грехове и скърби, неочаквана радост и ни избави от всяко зло, като молиш Твоя Син Христос, нашия Бог, да спаси душите ни.

 

АКАТИСТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

ПРЕД НЕЙНАТА ИКОНА „НЕОЧАКВАНА РАДОСТ”

 

 

Кондак 1

На Тебе, Богородителко, Избрана от всички родове Божия Майко и Царице, явила се някога на един беззаконен човек, за да го отклониш от пътя на нечестието, принасяме благодарствени песни. А Ти, имайки неизказано милосърдие, ни избави от всякакви беди и грехове, за да Ти зовем:

Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Икос 1

Ангелите и праведните души се удивиха, когато Ти си застанала пред Твоя Син и Бог и с много моления си ходатайствала за човек, постоянно пребиваващ в грехове; а ние, виждайки с очите на вярата великото Твое милосърдие, с умиление Ти се молим така:

Радвай се, защото приемаш молитвите на всички християни; радвай се, защото не отхвърляш моленията и на най-отчаяните грешници.

Радвай се, защото се застъпваш за тях пред Твоя Син; радвай се, защото им подаваш неочакваната радост на спасението.

Радвай се, защото спасяваш целия свят с Твоето ходатайство; радвай се, утоляваща всички наши печали.

Радвай се, Майко на Бога на всички, утешаваща скърбящите души; радвай се, добре устройваща нашия живот.

Радвай се, донесла избавление от греховете на всички човеци; радвай се, родила Радост за целия свят.

Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 2

Пресветата, като видя човек, който, макар и беззаконник, всеки ден с вяра и упование припадаше пред Нейната честна икона и Й принасяше Архангелското приветствие, чу славословието и на такъв грешник, та всички, виждайки Нейното Майчино милосърдие, на Небето и на земята да пеят на Бога: Алилуия.

Икос 2

Твоята любов към християнския род наистина превъзхожда човешкия разум, защото и тогава не си престанала да ходатайстваш за човека беззаконник, когато Твоят Син Ти показа язвите от гвоздеите, причинени Му от човешките грехове. Като виждаме Твоето неотстъпно ходатайство за нас, грешните, със сълзи Ти зовем:

Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род, дарена ни от Бога; радвай се, наша Пътеводителко, възвеждаща ни към Небесното Отечество.

Радвай се, ограда и прибежище на верните; радвай се, помощ на всички, призоваващи Твоето свято Име.

Радвай се, защото избавяш от рова на погибелта презрените и отхвърлени от всички; радвай се, защото ги обръщаш към правия път.

Радвай се, защото разпръсваш непрестанното униние и душевния мрак; радвай се, защото подаваш нов ум и по-добър разум на изгубилите ума си от болестта.

Радвай се, защото приемаш на Своите всемогъщи ръце оставените от лекарите.

Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 3

Силата на благодатта преизобилства там, където се умножава грехът[1]; и всички Ангели на Небесата се радват за един покаял се грешник[2] и пеят пред Божия Престол: Алилуия.

Икос 3

Имайки Майчино милосърдие към християнския род, Ти подаваш ръка за помощ на всички прибягващи с вяра и любов към Тебе, Владичице, та всички с едно сърце и едни уста да Ти принасят такова славословие:

Радвай се, защото чрез Тебе низхожда към нас Божието благоволение; радвай се, защото чрез Тебе и ние имаме по-голямо дръзновение към Бога.

Радвай се, защото във всички наши беди и напасти принасяш усърдни молитви за нас на Твоя Син; радвай се, защото и нашите молитви правиш приятни на Бога.

Радвай се, защото прогонваш от нас невидимите врагове; радвай се, защото ни избавяш от видимите врагове.

Радвай се, защото смекчаваш сърцата на злите човеци; радвай се, защото ни запазваш от клевети, обиди и укори.

Радвай се, защото чрез Тебе се изпълняват всичките ни благи желания; радвай се, защото Твоята молитва има голяма сила пред Твоя Син и Бог.

Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 4

Обзет от буря от греховни помисли, беззаконният човек се молеше пред Твоята честна икона и като видя Кръвта, обилно изтичаща от язвите на Предвечния Твой Син, както на Кръста, падна от страх и с ридание Ти зовеше така: “Помилуй ме, о, Майко на милосърдието, за да не надделее моята злоба над неизказаната Твоя благост и милосърдие, защото Ти си едничка Надежда и Прибежище за всички грешници; преклони се към милост, Блага Майко, и умолявай за мен Твоя Син и мой Творец, за да Му зова непрестанно: Алилуия”.

Икос 4

Като чуха небесните жители за чудното спасение на техния погиващ земен брат по Твоите молитви, Те прославиха, милостива Царице на Небето и земята. А ние, грешните, видели такова застъпничество за подобния на нас грешник, макар и нашият език да недоумява, от дълбините на нашето умилено сърце Те възпяваме така:

Радвай се, Ходатайко за спасението на грешните; радвай се, Търсеща погиналите.

Радвай се, Неочаквана Радост за грешните; радвай се, издигане на падналите.

Радвай се, Застъпнице пред Бога, спасяваща света от беди; радвай се, защото бесовете треперят от гласа на Твоите молитви.

Радвай се, защото на това се радват Ангелите; радвай се, защото силата на Твоите молитви изпълва с веселие и нас, земнородните.

Радвай се, защото чрез тях ни извличаш от тинята на греховете; радвай се, защото угасяваш пламъка на нашите страсти.

Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 5

Боготечна звезда - чудотворната икона на Твоята Майка - си ни показал, Господи, защото, като гледаме Нейния образ с телесните си очи, с ума и сърцето се възнасяме към Първообраза, и чрез Нея възлизаме към Тебе, пеейки: Алилуия.

Икос 5

Ангелите Пазители на християните, като видяха, че Божията Майка им помага в тяхното наставляване, застъпничество и спасение, побързаха да въззоват към по-Почитаната от Херувимите и несравнимо по-Славна от Серафимите:

Радвай се, вечно царуваща с Твоя Син и Бог; радвай се, непрестанно принасяща Му моления за християнския род.

Радвай се, Наставнице в християнската вяра и благочестие; радвай се, Изкоренителко на пагубните ереси и разколи.

Радвай се, защото запазваш от разтляващите душата и тялото съблазни; радвай се, защото избавяш от опасности и внезапна смърт без покаяние и Свето Причастие.

Радвай се, радвай се, защото даряваш непосрамващ край на живота на уповаващите се на Тебе; радвай се, защото и след смъртта неотстъпно ходатайстваш пред Твоя Син за отишлата на Господния съд душа.

Радвай се, защото я избавяш от вечно мъчение с Твоето майчино застъпничество.

Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 6

Проповедник на Твоето чудно милосърдие, дарувано на един човек беззаконник, се яви свети Димитрий Ростовски, който, описвайки великите, славни и неизказани Божии дела, записа и това дело на Твоята милост за поучение и утешение на всички верни, та и тези, които се намират в грехове, беди, скърби и страдания, много пъти всеки ден с вяра и молитва да прекланят колене пред Твоята икона, и избавили се от тях, да пеят на Бога: Алилуия.

Икос 6

Като пресветла зора просия за нас Твоята чудотворна икона, Богомайко, прогонвайки тъмата на бедите и скърбите от всички, които с любов Ти възгласят:

Радвай се, наша Изцелителко от телесни болести; радвай се, Блага Утешителко в нашите душевни скърби.

Радвай се, защото обръщаш в радост нашата скръб; радвай се, защото развеселяваш отчаяните с несъмнена надежда.

Радвай се, Хранителко на гладните; радвай се, облекло на голите.

Радвай се, Утешителко на вдовиците; радвай се, невидима Възпитателко на сираците без майка.

Радвай се, Застъпнице за несправедливо гонените и обижданите; радвай се, справедлива Отмъстителко на гонителите и оскърбителите.

Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 7

Законодателят и праведен Съдия Господ, като искаше Сам да бъде Изпълнител на закона и да яви бездната на Своето милосърдие, се преклони пред Твоето усърдно моление за беззаконния човек, Преблагословена Майко и Дево, и каза: “Законът заповядва синът да почита майката. Аз съм Твой Син и Ти - Моя Майка: Аз трябва да Те почитам, слушайки Твоето моление; да бъде, както желаеш: сега се прощават греховете му заради Тебе”. А ние, видели каква сила има молитвата на нашата Ходатайка за опрощаването на съгрешенията ни, да прославим Нейното неизказано милосърдие и да зовем: Алилуия.

Икос 7

Ново, дивно и славно знамение се яви на всички верни, защото не само на Твоята Майка, но и на Нейния пречист Лик, изобразен на дъска, Ти си дарил сила на чудотворство, Господи. Удивени от това тайнство, в сърдечно умиление Й възгласяме така:

Радвай се, откровение на Божията премъдрост и благост; радвай се, утвърждаване на вярата.

Радвай се, явяване на благодатта; радвай се, даряване на душеполезни знания.

Радвай се, погубване на душевредните учения; радвай се, леко преодоляване на беззаконните навици.

Радвай се, защото даряваш слово на премъдрост на просещите; радвай се, защото правиш разумни неразумните.

Радвай се, защото подаваш разум на децата, трудно възприемащи учение; радвай се, блага Пазителко и Наставнице на младите.

Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 8

Странно и ужасно видение се даде на един беззаконен човек, което му показа благостта на Господа, прощаваща греховете му по застъпничеството на Божията Майка; оттогава той изправи живота си и поживя богоугодно. Така и ние, виждайки славните дела и многоразличната Божия премъдрост в света и в нашия живот, да се отдалечим от земната суета и излишните житейски грижи и да издигнем ума и сърцето си към небето, пеейки на Бога: Алилуия.

Икос 8

Цяла си пребивавала в небесните, но не си отстъпила и от земните, Премилосърдна Царице на Небето и земята; след Твоето успение си се възнесла на небесата, но не си оставила и грешните на земята, като Участница в Промисъла на Твоя Син за християнския род. Затова по дълг Те облажаваме така:

Радвай се, просветила цялата земя със сиянието на Твоята пречиста душа; радвай се, развеселила Небесата с чистотата на Твоето тяло.

Радвай се, Свята Служителко на Промисъла на Твоя Син за християнския род; радвай се, усърдна Застъпнице за целия свят.

Радвай се, осиновила всички нас при Кръста на Твоя Син; радвай се, винаги показваща майчина любов към нас.

Радвай се, щедра Подателко на всички духовни и телесни дарове; радвай се, Ходатайко за временните блага.

Радвай се, защото отваряш вратите на Христовото Царство за верните; радвай се, защото и на земята изпълваш сърцата им с чисто веселие.

Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 9

Всяко ангелско естество се удиви на делото на Твоето милосърдие, Господи, защото си дарил такава твърда и топла Застъпница и Помощница на християнския род, Която невидимо пребивава с нас и слуша да Ти пеят: Алилуия.

Икос 9

Многоречивите, но непросветени от Бога витии, суетно говорят, че поклонението на светите икони е като поклонение на идоли, и не разбират, че честта, отдавана на светата икона, възлиза към първообраза. А ние не само добре знаем това, но и слушаме от верни човеци за много чудеса от лика на Божията Майка, и сами, покланяйки му се, получаваме всичко потребно за временния и вечния живот и с веселие зовем към Богородица:

Радвай се, защото от Твоя свещен лик се подават чудеса; радвай се, защото тази премъдрост и благодат бе скрита от мъдрите и разумните на този век.

Радвай се, защото тя се откри на младенците във вярата; радвай се, защото прославяш ония, които Те прославят.

Радвай се, защото посрамваш пред всички отхвърлящите Те; радвай се, защото избавяш прибягващите към Тебе от потоп, огън и меч, от смъртоносни язви и от всяко зло.

Радвай се, защото милостиво лекуваш всички душевни и телесни болести у човеците; радвай се, защото с Твоето моление скоро утоляваш праведния Божи гняв против нас.

Радвай се, защото си тихо пристанище на плаващите в бурното житейско море; радвай се, защото и след края на нашето житейско плаване надеждно ни привеждаш в необуреваемата страна на Христовото Царство.

Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 10

Като искаше да спасиш един беззаконен човек от заблуждение по житейския път, Ти си му показала дивно видение от Твоята пречестна икона, Преблагословена, та виждайки чудото, да се покае, и изведен от дълбините на греха по Твоя милосърден промисъл, да зове към Бога: Алилуия.

Икос 10

Стена си за девиците, Богородице Дево, и за всички, прибягващи към Тебе, защото Творецът на небето и земята, като се всели в Твоята утроба и се роди от Тебе, Те показа, Приснодево, като стража на девството, чистотата и целомъдрието и съсъд на всяка добродетел, и научи всички да Ти възгласят:

Радвай се, стълб и ограда на девството; радвай се, невидима Пазителко на чистотата и целомъдрието.

Радвай се, добра Наставнице на девиците; радвай се, блага Помощнице и Украсителко на невестите.

Радвай се, всежелано изпълнение на добрите съпружества; радвай се, бързо освобождаване на раждащите майки.

Радвай се, възпитание и благодатно опазване на младенците; радвай се, защото развеселяваш бездетните родители с плодовете на вярата и Духа.

Радвай се, утешение на скърбящите майки; радвай се, тайно веселие на чистите деви и вдовици.

Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 11

Всеумилно пение Ти принасяме, недостойните, и Те молим, Богородице Дево: не презирай гласа на Твоите раби: към Тебе прибягваме в напасти и скърби, и пред Тебе проливаме сълзи в нашите беди, пеейки: Алилуия.

Икос 11

Като светоподателна свещ, явила се за намиращите се в греха и долината на плача, виждаме Светата Дева, защото с духовния огън на Своите молитви, наставления и утешения привежда към Незалязващата Светлина всички, който Я почитат с такъв зов:

Радвай се, Лъч от Слънцето на Правдата - Христа, нашия Бог; радвай се, защото просвещаваш нечистата съвест.

Радвай се, защото добре знаеш тайното и трудно предвидимото и казваш каквото подобава; радвай се, защото посрамваш лъжливите пророци и суетните гадания.

Радвай се, защото влагаш добра мисъл в сърцето в час на недоумение; радвай се, защото винаги пребъдваш с пребиваващите в пост, молитва и богомислие.

Радвай се, защото ободряваш и вразумяваш верните пастири на Църквата; радвай се, постоянно утешение на богобоязливите монаси и монахини.

Радвай се, непосрамваща Застъпнице за каещите се пред Бога грешници; радвай се, топла Ходатайко за всички християни.

Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 12

Божествена благодат изпроси за нас от Твоя Син и Бог, простри ни ръка за помощ, прогони от нас всеки враг и противник, умири нашия живот, за да не погинем зле без покаяние, но ни приеми във вечните жилища, Богородителко, за да пеем радостно на Бога, спасяващ ни чрез Тебе: Алилуия.

Икос 12

Като възпяваме Твоето неизказано майчино милосърдие към беззаконния човек, всички Те възхваляваме като крепка ходатайка за нас, грешните, и се покланяме на Тебе, Която се молиш за нас: вярваме и се уповаваме, че Ти ще изпросиш от Твоя Син и Бог временни и вечни блага за всички, които с любов Ти зоват така:

Радвай се, потъпкване на всички навети и изкушения, идващи от света, плътта и дявола; радвай се, неочаквано примирение на ожесточено враждуващите.

Радвай се, непостижимо изправяне на неразкаяните грешници; радвай се, бърза Утешителко на изнемогващите от униние и печал.

Радвай се, подаваща ни благодат на смирение и търпение; радвай се, всенародно изобличаване на клетвопрестъпленията и неправедните богатства.

Радвай се, защото ограждаш с мир и любов от домашни войни и вражди между братя; радвай се, защото невидимо ни отклоняваш от пагубни начинания и неразумни пожелания.

Радвай се, наша Помощнице в благите ни намерения; радвай се, наша Застъпнице в смъртния час.

Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 13

О, Всевъзпявана Майко, вместила в утробата Си Невместимия Бог и родила Радост за целия свят! Приеми това наше пение, обърни в радост всички наши скърби, избави ни от всяка беда и ни освободи от бъдещите мъки, за да Ти пеем: Алилуия.

 

Този кондак се чете три пъти. След това 1-ви икос: “Ангелите и праведните души...” и 1-ви кондак: “На Тебе, Богородителко...”.

 

Молитва към Пресвета Богородица, която се чете на молебен

пред Нейната икона "Неочаквана радост"

 

О, Пресвета Дево, Всеблага Майко на Всеблагия Син, Покровителко на този град и на този свят храм (или: на тази света обител), вярна Ходатайко и Застъпнице! Приеми това молебно пение, което Ти възнасяме ние, Твоите недостойни раби, и както някога не си презряла грешника, който често се молеше пред Твоята честна икона, но си му дарила неочакваната радост на покаянието и си преклонила Твоя Син с много и усърдно ходатайство пред Него да прости на този грешен и заблуден човек, така и сега не презирай моленията на нас, Твоите недостойни раби, и умоли Твоя Син и наш Бог да дари на всички нас, които с вяра и любов се покланяме пред Твоята многоцелебна икона, неочаквана радост според потребното на всеки: на грешниците, потънали в бездната на злото и страстите - вседействено вразумление, покаяние и спасение; на пребиваващите в скърби и печали - утешение, на намиращите се в беди и страдания - пълно избавяне от тях, на малодушните и безнадеждните - надежда и търпение; на живеещите в радост и изобилие - непрестанно благодарение към Подателя на благата Бога, на бедстващите - милосърдие, на болните, страдащите от продължителна болест и оставени от лекарите - неочаквано изцеление и укрепяване, на изгубилите ума си от болест - възвръщане и обновяване на ума, на отиващите във вечния, безкраен живот - памет за смъртта, умиление и съкрушение за греховете, бодър ум и твърда надежда на милосърдието на Съдията. О, Пресвета Госпожо! Омилостиви се над всички, които почитат Твоето всечестно Име и им яви Твоя всемогъщ покров и застъпничество: пребиваващите в благочестие, чистота и честен живот запази докрай в доброто; злите направи добри; заблудените настави на правия път; помагай във всяко добро и угодно на Твоя Син дело; разруши всяко зло и богопротивно дело; на намиращите се в недоумение, в трудни и опасни обстоятелства изпрати от Небето невидима помощ и вразумление, спаси ни от изкушения, съблазни и погибел; защити ни и ни запази от зли човеци, от видими и невидими врагове; плавай с плаващите и пътешествай с пътешестващите; бъди Хранителка на намиращите се в нужда и глад, покров и прибежище за нямащите покрив и пристанище; дай облекло на голите; застъпничество на несправедливо обижданите и гонените; невидимо оправдай търпящите клевети, поругание и хули; изобличи пред всички клеветниците и хулителите; дари неочаквано примирение на ожесточено враждуващите и на всички нас - любов едни към други, мир и благочестие, здраве и дълголетие. Запази съпружествата в любов и единомислие; умири съпрузите, живеещи във вражда и разделение, съедини ги един с друг и направи нерушим съюза на тяхната любов; дай бързо освобождаване на раждащите майки, възпитай младенците, направи целомъдрени младите, отвори ума им за възприемане на полезното учение, настави ги в страх Божий, въздържание и трудолюбие; огради еднокръвните от домашни войни и вражди; бъди Майка на сираците, отклони ги от всеки порок и сквернота и ги научи на всяко добро и богоугодно дело, прелъстените и паднали в грях и нечистота очисти от сквернотата на греха и ги изведи от бездната на погибелта; бъди Утешителка и Помощница на вдовиците и жезъл на старостта, избави всички нас от внезапна смърт без покаяние, дай ни християнски, безболезнен, непосрамен и мирен край на живота и добър отговор на Страшния Христов Съд; на преставилите се с вяра и покаяние от този живот дари да живеят с Ангелите и с всички светии; умоли Твоя Син да бъде милостив към починалите с внезапна смърт, и Сама бъди постоянна и топла Молитвеница и Ходатайка за всички починали, нямащи сродници, които да умоляват Твоя Син за тяхното упокоение - защото всички на Небето и на земята Те знаят като крепка и непосрамваща Застъпница за християнския род, и славят Тебе и Твоя Син с Безначалния Негов Отец и Единосъщния Негов Дух, сега и винаги, и във вечни векове. Амин.

 


[1] Рим. 5:20.

[2] Лук. 15:7.

(Тропарът и акатистът са от сайта http://www.sveta-gora-zograph.com)