640_b163d7215d41248396a226cb6dfbf425 Всемирното Православие - ЗОВ ЗА ПОМОЩ: ДА ПОМОГНЕМ НА МОНАХ ПАХОМИЙ ОТ МАНАСТИРА "СВ. ВМЧ. ГЕОРГИ ЗОГРАФ" НА СВ. ГОРА АТОНЕкипът на "Всемирното православие" призовава всички свои читатели, които имат възможност, да помогнат с финансови средства за лечение на монах Пахомий от българския ни манастир на св. Гора.  Монах Пахомий страда от тежко заболяване, открито наскоро, което се нуждае от бърза и своеврeменна операция на стойност 5000 лв..

Сметката за набиране на средства е:
BIC: BPBIBGSF (Българска пощенска банка, Postbank)

IBAN: BG31BPBI79364477261802
Людмил Панчев Желев (о. Пахомий)
Lyudmil Panchev Zhelev (o. Pahomiy)

Дарение чрез
PayPal
или кредитна карта:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QM3X6VCHFNDRE

Молим вашите молитви за брат Пахомий.

Бог и неговото благословение да бъде с всички нас! Амин!