0Duccio_ResurrezioneLazar Всемирното Православие - ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА ЛАЗАРЯВ близкото до Йерусалим село Витания живял един човек на име Лазар. Той имал две сестри – Марта и Мария. Христос обичал Лазаря и често бил на гости у него. Веднъж Лазар се разболял тежко. Сестрите му пратили да известят на Иисуса за това. А по това време Христос бил в Галилея. Когато Му съобщили, че Лазар е болен, Христос казал:

-      - Тая болест не е за умиране, а за слава Божия, за да се прослави чрез нея Син Човечески.

След два дни Христос тръгнал за Витания. В това време обаче Лазар бил вече умрял. Когато пристигнали в дома на Лазаря, той бил вече четвърти ден в гроба.

Марта, като чула, че Христос пристигнал, излязла да Го посрещне, а Мария останала вкъщи. Марта казала на Иисус:

-      - Господи, да беше Ти тук, брат ми нямаше да умре. Но зная, че и сега, каквото и да поискаш от Бога, Той ще Ти даде.

Иисус ѝ казал:

-      - Лазар ще възкръсне! Аз съм възкресението и животът, който вярва в Мене, и да умре, ще оживее. Всеки, който живее и вярва в Мене, няма да умре във веки. Вярваш ли това?

А Марта отговорила:

-      - Вярвам, Господи, че Ти си Христос, Син Божий, Който иде на света.

След като и Мария узнала, че Христос е дошъл, станала и бързо излязла да Го посрещне. Тя паднала при нозете на Иисуса и също Му казала:

-     - Господи, ако Ти беше тука, брат ни нямаше да умре.

При тия думи Мария се разплакала. Разплакали се и другите, които дошли с нея. Не можал да сдържи сълзите Си и Христос. Тогава иудеите казали:

-      - Вижте, колко го е обичал!

Всички се запътили към гроба. Лазар бил погребан в една пещера. Иисус заповядал да вдигнат камъка от отвора на пещерата. Марта казала:

-     - Господи, мирише вече, защото четири дни има, откак е умрял.

Христос ѝ казал:

-      - Ако вярваш, ще видиш славата Божия.

След това Христос отправил поглед към небето и се помолил на Своя небесен Отец. Като свършил молитвата Си, Той извикал с висок глас:

-      - Лазаре, излез вън!

И за обща почуда Лазар наистина излязъл с повити ръце и нозе и забрадено лице! Христос заповядал да го разповият, за да може да ходи. Тогава мнозина от присъстващите иудеи, като видели необикновеното чудо, повярвали в Христа. Слухът за възкресението на четиридневния мъртъв Лазар се разнесъл със светкавична бързина из цялата оная околност, в близкия град Йерусалим и по цяла Иудея.

_______

Възкресението на Лазаря ни уверява, че душата съществува и след смъртта. То е също така уверение и залог и за нашето бъдещо възкресение. Както Христос – Господарят на живота и смъртта, може да възкреси един разложен вече труп, така Той ще може да възкреси и изгнилите тела на всички люде при второто Си пришествие, когато засвири Божията тръба (1 Сол. 4:16).