102010_1_1 Всемирното Православие - АКАТИСТ КЪМ ПОКРОВА НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦАКондак 1
На избраната от предвечния Цар, на превисшата от всяко небесно и земно създание царица, която някога е дошла във влахернската църква на молитва, нека принесем прилично поклонение с благодарност; защото ние, намиращите се в тъмнина, под твоя светлейши омофор, Богородице, с вяра и умиление прибягваме; а ти, която си непобедима сила, избавяй ни от всякакви опасности, за да ти викаме: Радвай се, радосте наша, закриляй ни от всяко зло с честния твой омофор.


Икос 1
Архангелско и ангелско множество с Предтеча, с Богослова и с всички светии, застанаха заедно с тебе, своята царица, във влахернската църква и, като слушаха умилните ти молби за целия свят, с учудване тъй извикаха:
Радвай се, предвечно благоволение на безначалния Бог Отец;
Радвай се , пречисто вместилище на предвечния Бог Син.
Радвай се, избрано жилище на Всесветия Бог Дух;
Радвай се, непрестанно учудване на горните ангелски чинове.
Радвай се, най – голяма угроза за тъмните адски сили;
Радвай се , защото във въздуха те посрещат мнотоочите херувими.
Радвай се, защото шестокрилите серафими ти пеят похвални песни;
Радвай се, защото и ние, земнородните, с благодарност се покланяме на твоя преблаг покров.
Радвай се, радосте наша, закриляй ни от всяко зло с честния твой омофор.
Кондак 2
Като те видяха свети Андрей и Епифаний на въздуха в църквата да се молиш Богу за християните, познаха те, че ти си майката на възнеслия се на небето Христос Бог наш, и като паднаха на земята, радостно се поклониха на светия твой покров и пееха: Алилуия!
Икос 2
Ти, Богородице, с разум непостижим, когато защитаваш православните християни; поради това и нашите неприятели не могат да познаят, колко е силна молитвата на Божията Майка; а ние, като знаем много добре твоята всесилна защита, с умиление ти пеем тъй:
Радвай се, премъдра утешителко на всички скръбни и обременени хора;
Радвай се, неуморима наставнице на всички заблудени и заслепени човеци.
Радвай се, че бързо уталожващ с молбите си справедливия Божи гняв срещу нас;
Радвай се, че с всесилно кимване укротяваш нашите зли страсти.
Радвай се, че ти силно разбуждащ заспалите съвести;
Радвай се, че ти побеждаваш нашите беззаконни навици.
Радвай се, че от тебе адът стене и злобните духове треперят;
Радвай се, че чрез тебе за всички се отварят райските врата.
Радвай се, радосте наша, закриляй ни от всяко зло с честния твой омофор.
Кондак 3
Силата на Всевишния осенява всички, които с вяра и благоговение прибягват под твоя всечестен покров: защото само на тебе, пресветата и пречестната Майка Божия, се позволи, щото всяка твоя молба да се изпълнява. Заради това, прочее, всяка възраст от верните християни славослови тебе и Твоя Син и пее: Алилуия!
Икос 3
Понеже си неизчерпаемо богатство от милосърдие, Владичице, ти на всекиго по цялата земя простираш ръка да помогнеш: на болните даваш изцеление, на страдащите лекота, на слепите зрение и на всички даряваш това, от което имат нужда и те с благодарност пеят:
Радвай се, несъкрушима крепосте и ограда на православните царства;
Радвай се, най – хубаво украшение на светите храмове и олтари.
Радвай се, най – вярна пазителко на твоите верни чеда;
Радвай се, неуморна помощнице на добросъвестните граждански управители.
Радвай се, непобедима воеводо на християнските войни и войнства;
Радвай се, огледало на правдата на неподкупните съдии.
Радвай се, съвършен разуме на наставниците и възпитателите на децата;
Радвай се, благословение на домовете и на благочестивите семейства.
Радвай се, радосте наша, закриляй ни от всяко зло с честния твой омофор.
Кондак 4
Когато сме оградени от много бурни опасности, ти , Владичице, ни помагаш: защото стоиш пред лицето на Господния олтар с издигнати ръце и се молиш, Господ Бог на славата милостно да погледне на нашата недостойна молитва и да послуша молбите на нас, които призоваваме твоето свято име, а на Сина ти пеем: Алилуия!
Икос 4
Господ Бог послуша Иисуса Навина, когато се молеше и заповяда на слънцето да се спре, докато отмъсти на неприятелите си. Господ Иисус сега слуша и твоите молби, избрана палата на Светия Дух. Заради това и ние, грешните, които се надяваме на твоята закрила, дръзваме като на Божия майка да ти говорим:
Радвай се, че ти огреяна от Духовното Слънце, и нас просвещаваш с незалязваща светлина;
Радвай се, че си просветила цялата земя със сиянието на пречистата си душа.
Радвай се, че развеселяваш всички небеса с чистотата на твоето тяло;
Радвай се, че закриляш и запазваш светите Христови жилища.
Радвай се, че вразумяваш и ободряваш верните църковни пастири;
Радвай се, наставнице на богобоязливите монаси и монахини.
Радвай се, истинско успокоение на благоговейните старци;
Радвай се, скрито веселие на чистите вдовици и вдовци.
Радвай се, радосте наша, закриляй ни от всяко зло с честния твой омофор.
Кондак 5
Боговидецът Моисей някога се опълчил против Амалика: когато си издигаше ръцете, Израил надделяваше, а когато ги отпускаше, тогава Амалик побеждаваше; а подкрепян от тези, що подигаха ръцете му, той победи врага си. А ти, о Божия Майко, когато издигаш ръцете си за молба, без да са поддържани от някого, ти винаги побеждаваш християнските неприятели и си непобедим щит за нас, които ти пеем : Алилуия!
Икос 5
Когато те видяха съборите на светиите във въздуха на влахернската църква, радостно ти запяха благодарствена песен с архангелите и ангелите; а ние, подкрепяни от твоите най – всесилни длани, които са по – силни от Моисеевите ръце, умилно ти пеем:
Радвай се, че твоите ръце се поддържат за всички ни единствено от твоята обич и милосърдие към нас;
Радвай се, че нашите видими и невидими врагове не могат да устоят пред тебе.
Радвай си, че ти прогонваш тъмното пълчище на нашите страсти и похоти;
Радвай се, че ти неопалено си държала на ръце божествения огън – Христа и разпалваш нас хладните към Него.
Радвай се, че ти прекрасно увенчаваш с целомъдрие борците срещу плътта си;
Радвай се, че ти винаги беседваш с подвижниците в пост и мълчание.
Радвай се, бърза утешителко на изнурените от униние и печал;
Радвай се, че ти даряваш благодат на смирените и търпеливите.
Радвай се, радосте наша, закриляй ни от всяко зло с честния твой омофор.
Кондак 6
Свети Роман Сладкопевец стана проповедник на Твоята неизчерпаема благодат, и на твоите милости, когато прие от тебе насън книжен свитък и го изяде; от това той получи мъдрост и начена разумно да пее в твоя слава, а на светиите започна да пише похвала и с вяра да вика : Алилуия!
Икос 6
Богооткровице Дево, ти си изгряла от истинското праведно Слънце като заря, която просвещава всички в премъдростта на Бога, твоят Син и запознава с истината всички, които тъй ти пеят :
Радвай се, че си родила телесно Христа, Божия сила и Божия премъдрост;
Радвай се, че си посрамила мъдростта на този век и оправяш в правия път заслепените от нея.
Радвай се, пазителко на светата вяра и наставнице на православните догмати;
Радвай се, изкоренителнице на нечистите ереси и на гнилите разколи.
Радвай се, че ти знаеш всичко тайно и трудно предвиденото и го разказваш на когото подобава;
Радвай се, че ти посрамящ лъжливите гадатели и суетните гадания.
Радвай се, че при недоумение ти влагаш в сърцето ни блага мисъл;
Радвай се, че ти възпираш от пагубни начинания и неразумни пожелания.
Радвай се, радосте наша, закриляй ни от всяко зло с честния твой омофор.
Кондак 7
Дълготърпеливият всевидец Господ, като искаше да яви неизмеримата дълбочина на щедростите на Своето човеколюбие, Тебе избра за Своя Майка и те направи непреодолима защита на човеците, тъй щото ако и да се яви някой от тях осъден от праведния Божи Съд, с Твоето всесилно покровителство му се дава време да се покае и да вика : Алилуия!
Икос 7
Чудни дела си показал, Господи, чрез Пречистата Си майка, когато пречудният омофор се яви в ръцете и по – светъл от слънчевите лъчи и с който тя закриляше човеците във влахернската църква; прочее като узнаха това знамение на милосърдното Й застъпничество, обхванати от ужас и радост , всички говореха:
Радвай се, че ти си разпростряла като облак над целия свят неръкотворен омофор;
Радвай се, че държиш на ръце знамението на вечния Архиерей Твоят Син.
Радвай се, че с това показваш на православната църква нова милост и нова благодат;
Радвай се, облачни стълбе, който закриля всички ни от светските изкушения и съблазни.
Радвай се, огнени стълбе,който на всички ни показа пътя през греховната мъгла;
Радвай се, явна подкрепа на явните подвижници на благочестието.
Радвай се, тайно вразумяване на тайните божии раби всред света;
Радвай се, че и мене лишения то добри дела ти не лишаваш от твоето покровителство и благодат.
Радвай се, радосте наша, закриляй ни от всяко зло с честния твой омофор.
Кондак 8
Когато ти Богородице Дево, чудно се яви от небето във влахернската църква ангелите те възпяха, апостолите те прославиха ликът на светителите и преподобните и съсловието, но светите жени ти възхвалиха, Предтеча с Богослова ти се поклониха, а човеците в църквата ти викаха : Алилуия!
Икос 8
Господ, Който обладава всички небесни и земни твари, като видя тебе, Своята Майка, да стоиш в църквата и с умиление да Му се молиш, рече: „ Проси , Майко Моя, защото няма да се отвърна от тебе и всичките твои молби ще изпълня и всички ще науча да ти пеят благодарствени песни тъй” :
Радвай се, ковчеже на завета, в който се съхранява освещението на целия човешки род;
Радвай се, пресвета стомно, в която се пази хлябът на вечния живот за всички , които гладуват за правда.
Радвай се, всезлатни съсъсде, в който се приготвя за нас плътта и кръвта на божественото Агне;
Радвай се, че ти приемаш на всесилните си ръце оставените болни от лекарите.
Радвай се, че въздигаш от болестното легло отслабналите от тяло, но не и от дух и от вяра;
Радвай се, че ти даряваш най – добър разум и нов ум на всички, които загиват от болест.
Радвай се, че ти премъдро ни спъваш, когато вървим в кривия път на греха и страстите;
Радвай се, че ти омекотяваш жестокостта на нашето неразкаяно сърце.
Радвай се, радосте наша, закриляй ни от всяко зло с честния твой омофор.
Кондак 9
Цялото ангелско естество принася похвали на тебе, истинската Божия Майка и застъпница за всички, които прибягват при тебе, понеже знаят, че ти с несъкрушимия си покров развеселяваш праведниците, защитаваш грешниците, избавяш страдущите и се молиш за всички верни, които викат: Алилуия!
Икос 9
Многоречиви оратори, като риби безгласни, недоумяват как по – достойно да възхвалят великият празник на твоя всечестен покров; защото всичко казано от тях за тебе не е достатъчно, да изброи твоите щедрости; а ние като видяхме твоите безбройни благодеяния с веселие ти викаме:
Радвай се, че ни предпазваш от смъртна зараза и от мор;
Радвай се, че запазваш градовете и селата от ненадейно раздрусване на земята.
Радвай се, че ти със силна ръка ни изваждаш от голямо наводнение и потъване;
Радвай се, че ти ни избавяш от пожар чрез росата на твоите молитви.
Радвай се, че ти ни снабдяваш с хляба на живота против телесния и душевен глад;
Радвай се, че отвеждаш ударите на мълнията и гръма от нашите глави.
Радвай се, че ти ни спасяваш от нахлуване на неприятели в земята ни и от тайни убийци;
Радвай се, че ти ограждаш с мир и любов сродниците от домашна свада и вражда.
Радвай се, радосте наша, закриляй ни от всяко зло с честния твой омофор.
Кондак 10
Човеколюбивият Господ, Който иска да спаси човешкия род от съблазните на дявола, тебе, Своята Майка, дарува на нас земните, да ни помагаш, закриляш, и защитаваш, да бъдеш утеха на опечалените, радост на скърбящите, застъпница на обидените и да въздигаш из греховната дълбочина всички ,които пеят: Алилуия!
Икос 10
„Небесни Царю, говореше в молитвата си пренепорочната Царица, когато стоеше във въздуха с ангелите, приеми всекиго, който Ти се моли и призовава моето име на помощ, за да не би такъв да излезе от моя лик празен и нечут”. Съборите на светиите като чуха тази всеблага молитва благодарно извикаха:
Радвай се, че ти богато награждаваш с благословения и плодове земеделците, чиито ръце и сърца са чисти;
Радвай се, помощнице и справедлива наградо на всички честни търговци.
Радвай се, всенародна изобличителко на клетвопрестъпниците, както и на неправедните печалби;
Радвай се, ненадейна помощнице на тези , които страдат на път, на суша и по вода.
Радвай се, че ти веселиш бездетните родители с плодове от вяра и от дух;
Радвай се, невидима възпитателко на сирачетата без майка.
Радвай се, крепка защитнице на пленените и заточените;
Радвай се, неуморна попечителко на окованите и на затворенита в тъмница.
Радвай се, радосте наша, закриляй ни от всяко зло с честния твой омофор.
Кондак 11
Като слушаме всеумилното пение и като виждаме твоята усърдна молитва за нас , молим ти се Богородице Дево, не пренебрегвай гласа на нас твоите раби; защото когато сме в злополучия и скърби към тебе прибягваме и във време на опасност пред тебе проливаме сълзи и викаме : Алилуия!
Икос 11
Когато влахернската църква те видя да гориш в молитва, като запалена свещ, заедно с множеството хора в нея възгласяше: „Откъде ми е това да дойде при мене Майката Господня”? А свети Андрей с Епифаний, усърдно ти се молеха и зовеха:
Радвай се, незчерпаема подателко на всички духовни и телесни дарове;
Радвай се, вярна предстателко на грешниците, които са сложили начало на своето покаяние.
Радвай се, всегдашна споборнице на всички, които се борят със страстите и нападенията на дявола;
Радвай се, невидима укротителко на жестоките и звероподобни господари.
Радвай се, тайна почивко и утехо на кротките и страждущите слуги;
Радвай се, всежално съвършенство на добрите съпружества.
Радвай се, бързо и безболезнено освобождение на майки при раждане;
Радвай се, единствена наша помощнице при смъртния час.
Радвай се, радосте наша, закриляй ни от всяко зло с честния твой омофор.


Кондак 12
Изпроси ни божествена благодат от Твоя Син и Бог, простри ръката си да ни помагаш, отгони от нас всякакъв неприятел и противник и омиротвори нашия живот, за да не погинем зле без покаяние, но покровителко наша, приеми ни във вечните покрови, за да ти пеем радостно: Алилуия!
Икос 12
Възпяваме твоето всесилно покровителство и като твърда наша предстателница, всички те хвалим и се кланяме на тебе, която се молиш за нас; защото вярваме и се надяваме, че ще изпросиш от твоя Син и Бог, вечни и временни блага за всички нас, които от обич тъй ти викаме:
Радвай се, крепка защито на цялата вселена;
Радвай се, освещение на всички небесни и земни стихии.
Радвай се, благословение на всички годишни времена;
Радвай се, защото потъпкваш всички клевети и изкушения, които произлизат от света, от плътта и от дявол.
Радвай се, защото неочаквано примиряваш две ожесточено враждебни страни;
Радвай се, защото непостижимо поправяш неразкаяни грешници.
Радвай се, защото ти не отхвърляш от себе си презрените и отхвърлените от света;
Радвай се, защото ти изтръгваш от пропастта най –отчаяните.
Радвай се, радосте наша, закриляй ни от всяко зло с честния твой омофор.
Кондак 13
О, всевъзпявана Майко, пречиста Госпожо, Дево Богородице! Към тебе отправям душевните си и телесни очи; към тебе подигам отслабналите си ръце и от дълбочината на сърцето си викам: милостно погледни на вярата и смирението на моята душа; закриляй ни с всесилния си омофор, за да се избавя от всички опасности и злополуки; а в часа на моята смърт, о всеблага Майко, застъпи се за мене и ме избави от приготвената ми мъка заради моите грехове, за да ти се кланям винаги и да ти викам: Алилуия!
Този кондак се чете три пъти. След това се чете 1- ви икос „Творецът на Ангелите…” и 1-ви кондак „ Избран от Бога служителю…”.

Молитва към пресветата Богородица
О, пресвета Дево, Майка на Господа на небесните войнства, Царице на небето и земята, всесилна покровителко на нашия град и отечество, приеми това хвалебно благодарствено пение от нас, недостойните твои раби, и възнеси нашите молитви пред престола на Бога, твоя Син, за да бъде милостив към нашите неправди и да продължи благодатта Си към почитателите на твоето всечестно име и към всички, които с вяра и любов се кланят на чудотворния твой образ. Ние не заслужаваме да бъдем помилвани от Него, ако ти не Го умилостивиш за нас, Владичице, понеже за тебе пред Него всичко е възможно . Заради това към тебе прибягваме като несъмнена и бърза наша защитница; послушай нас които ти се молим, осени ни с всесилното си покровителство и изпроси от Бога, твоя Син, да дарява на нашите пастири ревност и бодърствуване за нашите души, на гражданските управители мъдрост и сила, на съдиите правда и нелицеприятие, на наставниците разум и смиреномъдрие, на съпрузите любов и съгласие, на чедата послушание, на обидените търпение, на обиждащите страх Божи, на скръбните добродушие, на радостните въздържание; а на всички ни дух на разум и благочестие, дух на милосърдие и кротост, дух на чистота и правда. О пресвета Госпожо, бъди милостива към немощните твои люде:разпиляните събери, заблудените упъти в правия път, старците поддържай, младите направи целомъдрени, децата възпитай и погледни на всички ни милостиво с погледа на твоята милостива защита. Извади ни от греховната дълбочина и просвети сърдечните ни очи, за да виждаме спасението; милостива бъди към нас и тук при нашето земно странстване, и там пред страшния Съд на твоя Син; преселените с вяра и покаяние от този живот наши отци и братя направи да живеят заедно с ангелите и с всички светии във вечния живот.
Защото ти си, Госпожо, слава на небесните и надежда на земните, ти след Бога си наша надежда и защитница на всички, които с вяра прибягват към тебе. На теб се молим и на тебе, като на всесилна помощница сами себе си и един други и целия си живот предаваме сега и всякога и във вечни векове . Амин.