ArchistrMichail Всемирното Православие - ЗА АНГЕЛИТЕ И ОТНОШЕНИЕТО ИМ КЪМ ХОРАТА. АНГЕЛИ-ПАЗИТЕЛИ. ЗЛИ ДУХОВЕАпостол Павел казва за Иисуса Христа, Божия Син: чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо; било Престоли, било Господства, било Началства, било Власти – всичко чрез Него и за Него е създадено (Кол. 1:16).

Въпрос: Какво трябва да се разбира в Символа на вярата под думата невидимо(Вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо)?

Отговор: Невидимият или духовният свят, към който принадлежат ангелите.

Въпрос: Какво представляват ангелите?

Отговор: Безплътни духове, надарени с ум, воля и могъщество.

В. Какво значи името ангел?

ОЗначи вестител

ВЗащо са наречени така?

О. Защото Бог ги изпраща да възвестяват Неговата воля. Така, например, Гавриил бил изпратен да предвъзвести на Пресвета Дева Мария зачатието на Спасителя.

В. Кое е сътворено по-рано: видимото или невидимото?

О. Невидимото преди видимото и ангелите преди човеците.

В. Може ли да се намери свидетелство за това в Свещеното Писание?

О. В книгата Иов сам Бог говори за сътворението на земята така: кой положи крайъгълния ѝ камък, при общото ликуване на утринните звезди, когато всички Божии синове възклицаваха от радост? (Иов. 38:6,7).

В. Откъде е взето названието ангел хранител?

О. От следните думи на Свещеното Писание: ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища. (Пс. 90:11).

В. За всеки от нас ли има ангел хранител?

О. Без съмнение. В това можем да се уверим от следните думи на Иисус Христос: Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен(Мат. 18:10).

В. Всичките ли ангели са добри и благодетелни?

О. Не. Има зли ангели, които се наричат дяволи.

В. По каква причина са зли?

О. Те са били сътворени добри, но нарушили дълга на съвършеното подчинение на Бога и по такъв начин отпаднали от Него и изпаднали в самолюбие, гордост и злоба.

Според думите на апостола Иуда, това са ангели, които не познаха своето началство, а напуснаха жилището си (Иуд. 6).

В. Какво значи думата дявол?

О.Тя значи: клеветник или прелъстител.

Въпрос: Защо злите ангели се наричат дяволи, т.е. клеветници или прелъстители?

Отговор: Защото се стараят да коварстват над човеците и като ги прелъстяват, им внушават лъжовни мисли и зли желания.

Затова Иисус Христос казва на невярващите Иудеи: Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата (Иоан. 8:44).

––––––––––––––––

От книгата "Вяра и живот: учение за вярата, надеждата и любовта. Православно християнско вероучение (изложение на религиозните и нравствени истини на православната църква във въпроси и отговори)", стр. 16-17. 

Благословение от славянобългарския манастир “Св. Вмчк Георги Зограф”, Света Гора, Атон.