495ad813e55541067e847f5011255b87 Всемирното Православие - КОЯ Е СПАСИТЕЛНАТА ЦЪРКВА?Веднъж при преподобния в един манастир дошли послушници и казали:

– Отче, често хората ни питат: «Толкова църкви има по нашата грешна земя, но коя от тях е спасителната

Преподобният казал:

Отидете и донесете дърва пред килията ми, повечко.

След известно време всеки от послушниците донесъл толкова дърва за огрев, колкото могъл да носи. Започнало да мръква. Послушниците почукали на килията на стареца, той излязъл и видял големия куп дървени трупи.

 

Запалете огън, – казал старецът.

Настъпила нощ, но тъмнината не обгърнала стоящите, защото пламъкът бил огромен. Послушниците седнали наблизо и мълчаливо чакали да видят какво ще направи наставникът.

Преподобният казал на един от тях:

– Вземи едно горящо дърво от огъня и го хвърли настрани.

Послушникът изпълнил заповяданото, взел едно горящо дърво и го хвърлил настрани. То паднало на земята и постепенно угаснало, лежи и повече не свети.

А огънят гори и свети на хората… Минало малко време. Преподобният отново казал на послушниците:

Извадете горящо дърво от огъня и го хвърлете настрани.

Те отново изпълнили молбата – един от послушниците взел горящо дърво от огъня и го хвърлил настрани, както преди. То паднало на земята и също угаснало. Огънят станал по-малък, но продължавал да гори и да свети.

Това се повторило няколко пъти. Междувременно започнало да се разсъмва.

И ето, опирайки се върху тоягата си, старецът станал и като посочил на послушниците угасналите разхвърляни наоколо трупи, казал:

– Пред вас са онези църкви, които са се отклонили от истинската Христова Църква. Вие за тях питахте. Както огънят е оставил тези трупи, така и благодатта Божия е напуснала тези църкви.

После той се обърнал към огъня и добавил:

– А това е Светата Съборна Апостолска Църква. Малък стана огънят, но продължава да гори и свети.

Тогава изгряло слънцето, осветило всичко наоколо, и преподобният добавил:

Ето така до края на вековете ще пребъде Светата Съборна Апостолска Църква, запазвайки в пълнота и непроменени учението и тайнствата, докато Христос не дойде в славата Си да съди живи и мъртви.