dsc_00zhkopirovanie.jpgn_ Всемирното Православие - СВ. СИЛУАН АТОНСКИ: „ОТ ЛЮБОВТА КЪМ БЛИЖНИЯ ИДВА БЛАГОДАТ И ОТ НЕЯ СЕ СЪХРАНЯВА“ Св. Силуан Атонски (1866 – 1938 Г.)

"В доброто помага Бог, а в лошото - врагът, но това зависи и от волята ни; трябва да се принуждаваме към доброто, но умерено, според силите си и да знаем мярката си. Трябва да изучим душата си и полезното за нея; за един е по-полезно да се моли, за друг – да чете или пише.

 И да се чете е полезно, но по-добре е да се молиш съсредоточено, а още по-ценен е плачът: на когото каквото даде Господ.

+   +   +

Напоследък хората станаха горди и се спасяват само чрез скърби и покаяние, много рядко някой достига до любовта.

+   +   +

От любовта към ближния идва благодат и от нея се съхранява. Но ако не обичаме ближния си, и Божията благодат не идва в душата.

+   +   +

Любовта се познава чрез Светия Дух. А Светия Дух душата познава чрез мира и сладостта. О, колко трябва да сме благодарни на Бога, че ни обича толкова много! Помислете, възлюбени братя: Господ дава на грешната душа да познае Светия Дух и милостта Му. И за да познае Бога, не е нужно богатство. Нужно е само да обича ближния си и да има смирен дух, въздържание и послушание, и за тези добри дела Господ ѝ дава да Го познае. А кое на света би било по-ценно от това познание. Да познаваш Бога, да знаеш Колко Той ни обича и как ни въздига духовно.

+   +   +

Когато станем от постелята, трябва първо да благодарим на Господа, после да се каем и да се молим до насита, а после чети, за да отдъхне умът, а след това отново се моли и работи. Благодатта идва от всяко добро, но най-много от любовта към своя ближен.

+   +   +

Душата не може да има покой, ако не се моли за враговете. Душата, научена от Божията благодат, обича и жали всяка твар и особено човека, за когото Господ е страдал на кръста с болка за всички ни.

+ +   +

За да придобиеш Божията любов, трябва да спазиш всичко, което Господ е заповядал в Евангелието. Трябва да имаш милостиво сърце и да обичаш не само човека, но да жалиш и всяка твар, и всичко, което е създадено от Бога.

+   +   +

Видял съм много милост от Бога, а според делата си е трябвало да бъда наказан и тук на земята, и там след смъртта. Но Господ дотолкова обича човека, че дори не е възможно да си представим това.

+   +   +

Но когато душата познае Божията любов чрез Светия Дух, тогава чувства ясно, че Господ ни е Отец, най-родният, най-близкият, най-добрият, и няма по-голямо щастие от това да обичаш Бога с целия си ум и сърце, от цялата си душа, както е заповядал Господ, а ближния – както себе си.

+   +   +

Днес хората се отклониха от добрия път и станаха немилосърдни, ожесточиха се, няма вече любов, затова не чувстват Божията любов. Поради жестокостта на сърцето си хората мислят, че и Бог е такъв, каквито са те, и съвсем загубват вяра в Него.

+   +   +

Който е намразил греха, се е изкачил на първото стъпало на небесната стълба. Когато не го безпокои и мисълта за грях, това е второто стъпало. А който е познал съвършената любов към Бога чрез Светия Дух, той е на третото стъпало. Но това рядко се случва с някого.

+   +   +

Слава на Единородния Син, че благоволи да се роди от Пречиста Дева и да страда за спасението ни, че ни даде Своето пречисто Тяло и Своята пречиста Кръв за вечен живот и ни изпрати Светия Дух на земята.