1499337158498989 Всемирното Православие - МОЛБА ЗА ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД НА ОБУЧЕНИЕТО "МОНТЕСОРИ" В НАШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯВ един от сайтовете на детска градина по Монтесори четем за учебната програма:

„СЕТИВНОСТ"

Дейностите в тази област позволяват на детето да усъвършенства всяко едно от сетивата си от визуални до усещането за обем и форми чрез докосване.

Целта на работите по сетивност е детето да получи ясна, осъзната информация и да може в последствие само да прави класификации относно обкръжаващата го среда.

Чрез работата със сетивните материали на детето се дава ключ към определянето на нещата около него, което води до възможност за собствени впечатления относно обкръжаващата го среда, организиране на собствените разсъждения и адаптация към средата.

Сетивните упражнения са замислени от Монтесори така, че да покриват всяко качество, което може да бъде усетено чрез сетивата, като големина, форма, състав, текстура, усещане за звук, еднаквост, тежест, температура и т.н. Тъй като упражненията покриват толкова голям брой възприятия, Монтесори категоризира упражненията в осем различни групи: визуални, тактилни (за допир), барични (за тежест и налягане), термични, слухови, обонятелни, вкусови и стереогностични (усещане за големина и форма чрез опипване).

ЙОГА ЗА ДЕЦА:

Децата до 7-годишна възраст изграждат базата за формирането на характера си. Изключително чувствителни са към примера и влиянието на възрастните около тях. Нашата задача е да посеем в съзнанието им позитивни семенца, които да подкрепят процеса на физическото им, емоционално и умствено съзряване. Основни ползи от практикуването на йога са: Подобряване на концентрацията и паметта; раздвижване и огъвкавяване на мускулите и ставите; балансиране на емоциите; трансформиране на агресията; зареждане с добро настроение; развиване на дихателния капацитет.  Часовете се  провеждат под формата на приказки и игри, като подходът е съобразен със спецификата на съответните възрасти.”

В сайта „сириус” на http://sirius1-bg.net/sirius/buletini/2007/br8_082007.html е публикувана биография на Монтесори, от която четем: „Мария Монтесори казва, че експериментира без да знае до какво ще доведе това. Правейки непрекъснато опити – не над децата, а над материалите, тя все повече и повече ги усъвършенства. В основата на своя метод тя поставя наблюдаването на децата и на техните потребности, предоставяне на децата на специална среда за подготовка, в която те правят свой собствен избор с какво да се занимават, а възрастните не бива да им дават указания.

Изборът се подсказва от инстинкта, който природата дава на всеки, като водач в психическото му израстване; ръководената от инстинкта дейност се развива с голяма енергия и с максимален ентусиазъм, благодарение на което децата без всякаква умора изпълняват такива неща, каквито на учителката не ѝ се е присънвало да иска от тях”.

Изпълнението на интересно за детето упражнение винаги го довежда до максимална концентрация. В такъв момент през детето минава поток от ментална енергия, както казва мадам Каспари, ученичка на Монтесори, живяла с нея 11 години в Индия и взела активно участие в разработването на стадиите на развитие на детето и която внесла много музика в процеса на обучение. По време на концентрацията в детето се съединяват два потока енергия – психическа и физическа и това винаги е благо, това е изцеление и здраве. Мария Монтесори казва, че ако можехме да отгледаме поне едно поколение от такива здрави и свободни хора, животът на планетата би се променил неузнаваемо.”

ФНПП на СУ "Св. Климент Охридски" планира магистърска програма по Монтесори педагогика съвместно с MCI, London, община Габрово въвежда Монтесори в детски градини, община Пловдив вече е въвела в няколко детски градини. Сетивност и йога са част от програмите на тези детски градини.

Държавата в момента коментира мерки за контрол на религиозните училища, опасявам се - без да си дава сметка, че с държавни и общински пари се спонсорират квазирелигиозно и крипторелигиозно образование и се насърчават методи близки до далечни за нашата страна като традиционност религии - будизъм, индуизъм.

Има ли някаква възможност Държавата да контролира и обучителни центрове, градини, училища, университети – тези, които подготвят младежите и децата за встъпване в една или друга религия, или обобщаваща такава, чрез обучението им в дадени практически аспекти от същата - сетивност, йога и др., като не просто оглашаване, а като чисто практикуване на отделни аспекти от същата. Важно е да има сериозен научен и богословски анализ по метода Монтесори, защото става въпрос за нашите деца!

 

+  +  +

По въпроса за обучението по йога в своя официален сайт Българска Патриаршия преди време изрази с аргументи отрицателното мнение на Православната църква.