images?q=tbn:ANd9GcQXRh4OykHDi23ciunaWCpEg85n1CZeOBxfvf8j_gKhEm9uPtz2 Всемирното Православие - СВ. ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ: СЪВЕТИ КЪМ ОЛИМПИАДА Изпращам ти, дъще моя, този добър подарък: изпращам ти го аз, Григорий; а отеческият съвет е най-добрият.

Не златото, смесено със скъпоценни камъни, служи за украса на жените, Олимпиада. Както не покриваш царския лик с бои – с този харесващ се срам, не поставяй върху образа си друг, гибелен образ. Предостави пурпурночервените, златни, блестящи, изпъстрени одежди на други, които не са украсени със светъл живот. А ти се грижи за целомъдрието - за достойната за удивление за вътрешните очи красота. Добрите нрави са най-добрият цвят на жената, която притежава трайна, неизменяема и достойна за прослава красота.

Първо, почитай Бога, а после - съпруга – окото на твоя живот, ръководителя на намеренията ти. Само него обичай, само на него весели сърцето, и то – толкова повече, колкото по-нежна любов към тебе изпитва; под оковите на единодушието запазвай неразривна привързаност. Позволявай си не такава волност, каквото предизвиква у теб любовта на мъжа, а каквато е прилична; защото във всичко е възможно пресищане. Но макар във всичко да има пресищане, все пак най-добра е тази любов, която не знае пресищане.

След като си се родила жена, не си присвоявай присъщата за мъжете важност; и не се големей с рода си, не се гордей нито с дрехи, нито с мъдрост. Твоята мъдрост е да се покоряваш на законите на брака; защото възелът на брака прави всичко на жената и на мъжа общо.

Когато мъжът е раздразнен, отстъпи му. А когато е уморен, помогни му с нежни думи и добри съвети. И укротителят на лъвове усмирява разярения звяр, чиято ярост пресича дъха, не със сила, а го укротява, поглаждайки го с ръка и изговаряйки гальовни думи.

Колкото и да си раздразнена, никога не упреквай съпруга си за понесена щета; защото самият той е най-добрата ти придобивка, защото той е твоето съкровище. Не го упреквай и за това, че краят на делото му е противоположен на начинанието му. Това би било несправедливо. Защото поради коварството на демона често и благоразумни начинания не постигат целта си. Не го упреквай и за недостиг на сили; защото в меча винаги има сила.

Не хвали този, когото мъжът ти не обича, с хитрото намерение незабелязано да го ужилиш със слово. На благородните мъже и жени, а особено на жените, и във всеки друг случай им приляга простота на сърцето.

Считай радостите и всички скърби на мъжа си за общи за вас. Нека и грижите ви бъдат общи; защото чрез това домът израства.

И твоят съвет може да има място, но върхът трябва да бъде мъжки.

Когато мъжът ти скърби, поскърби малко с него и ти (скърбенето на приятели е приятен лек при печал), но скоро след това, като приемеш светло лице, разсей тъжните му мисли, защото жената е най-надеждното пристанище за тъгуващия мъж.

Нека твоето занимание бъде хурката, вълната и поучението в Божието слово, а грижите за външните дела предостави на мъжа.

Не излизай често извън портите на дома, в места на народни веселби и неприлични събрания; там срамът изчезва и от срамежливите, там погледи се смесват с погледи; а загубата на срам е начало на всички пороци.

И на добри събрания ти заповядвам да ходиш с благоразумни, та в ума ти да се запечата някое добро слово, което или да изкорени порока от теб, или да те привърже по-здраво към добродетелта.

Домът за тебе е и град, и парк. Не си позволявай да виждаш външни лица, освен целомъдрени родственици или свещеника и побелелите коси, които за теб са по-добри от младостта. Не се показвай и пред жени, които носят главите си високо вдигнати и се държат свободно. Не се показвай и пред благочестиви мъже, дори много уважавани от теб, щом съпругът ти не иска да ги има в дома си. Защото кой ще ти достави толкова полза, както добрият ти съпруг, ако обичаш само него?

Бъди високомъдра, но не високоумна.

Хваля жените, които дори не познават мъже.

Не бързай на сватбен пир или на пир по повод на имен ден, където има пиянство, танци, смях и неомайващо омайване. Това води целомъдрените до отпускане, както слънчев лъч разтапя восък.

И вкъщи било в присъствието на благосклонния си съпруг или в негово отсъствие, не уреждай домашни събирания. Ако на стомаха е поставена мяра, може би ще надвиеш страстите. А от невъздържания стомах и аз се боя, бои се и съпругът ти.

По страните ти не бива да има нито похотливи движения, нито гневни потрепвания. Това е срамно за всеки човек и особено за жените, и прави лицето грозно.

Украси ушите си не с бисер, а с навик да слушат внимателно добри слова, а за лошите речи да ги заключваш с ключа на ума. И отворени, и заключени, нека ушите ти бъдат целомъдрени слушатели.

Нека в присъствието на съпруга ти девствена срамежливост да разлива под клепачите ти чиста руменина. Покривай се с руменина, когато другите те гледат; а сама се старай да не гледаш никого и навеждай очите си към земята.

Ако езикът ти не е обуздан, винаги ще бъдеш омразна за мъжа си. Дръзкият език често е причинявал зло и на невинни. По-добре да мълчиш, когато и самото обстоятелство изисква да кажеш слово, отколкото да говориш, когато и времето е неуместно за нескромно слово. Нека словото ти да остава винаги желано.

Нозе, които вървят бързо, са ненадеждни свидетели на целомъдрие; и в самата походка има нещо нагло.

Изслушай и следното. Не се отдавай на неукротима плътска любов, не по всяко време търси удоволствията на съпружеското легло; убеди съпруга си да проявява уважение към светите дни; защото за образа на великия Бог е присъщо да се покорява на законите, макар Сам безплътният Син да даде на нашия род брачен закон; така оказа на създанието на ръката Си тази помощ, че когато едни си отиват, а други идват, родът продължава и изменящият се човешки вид се уподобява на река, която не стои на едно място, поради господстващата смърт, и винаги е пълна вследствие на нови раждания.

Но защо да говоря подробно за всичко? Мога да ти дам, драга моя, съвет, но ти разполагаш с нещо много по-добро от него – с Теодосия – този Хирон (Хирон – в древногръцката митология мъдър учител и възпитател на много от митологичните герои) сред омъжените жени. Тя е за тебе жив образец на всяко слово и дело; прие те от баща ти и изгради в теб добри нрави. Тя е едноутробна сестра на безукорния архиерей Амфилохий, гръмогласен вестител на истината, мое украшение, което изпратих при Бога заедно с непорочната Текла.

А ако си получила от мое беловласие някакво високомъдро слово, повелявам ти да го запазиш в съкровените кътчета на сърцето си. С това ще спечелиш благоволение пред съпруга си, добрия градоначалник; и ако той започне да се превъзнася, ще го надминеш по слава.

Това е моят дар за теб! А ако е нужен по-добър, пожелавам ти да станеш многоплодна нива за чедата на чедата ти, та великият Бог, за Когото се раждаме на света и при Когото ни е поставен закон да заминем оттук, да бъде прославян от повече хора.

Икона: dostoinoest.com

Житието на св. Григорий Богослов може да прочетете тук.