vo Всемирното Православие - ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕНастъпи денят на Господнето Възнесение. И макар че мнозина вече говориха в общественото събрание, но и нас, маловажните хора, отецът ни насърчава към беседа. И ни се стори справедливо съображението, че мълчанието служи само за завеса на недостига на красноречие и скрива големината на невежеството.

И тъй като вие заедно с отеца и горните сили накланяте събранието към речи и заповядвате да се говори заедно с тях това, което за Господнето Възнесение някога възкликнал и Давид: „Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти и ще влезе Царят на славата!“ (возмите врата князи ваша и возмитеся врата вечнаяи внидет Царь славы) (Пс. 23:7), то днес и ние ще възпеем това, което има отношение към сегашния празник.

 

Днес нашият Господ Иисус Христос възлиза към Отеческия престол; днес Този, Който се въплъти, седи заедно с Отца, макар че Господ и преди това не се е разлъчвал от Него; и сега не за първи път, не току-що е започнал да седи с Него. Господ винаги почива в недрата на Отца. Един само Той обхваща Отца и единствен е обхванат от Отец. „Аз съм в Отец казва Той, – и Отец е в Мене(Йоан 14:11). И Словото беше в Отца – и на земята. Снизхождайки от небето, Господ не остави празно Отеческото лоно, и възлизайки на небето, Той не лиши земята от Своето присъствие, но и бидейки с хората, Той пребиваваше заедно с Отца, и седейки с Отец, Той не се разделя с хората. „Аз съм с вас – казва Той – във всички дни до свършека на света“ (Мат. 28:20).

Днес Господ Христос се възнася изсред хората на небесата, отивайки не така, както Енох, и възлизайки на небето не по примера на Илия, подхванат от огнена колесница; а се възнася, за да изпрати на учениците силата на Светия Дух.

Много поколения по-рано Давид, съзерцавайки радостта от това възнесение, предвъзвести следното: „Бог възлезе при възклицания (взыде Бог в воскликновении) (Пс. 46:6), Този, Който създаде Адам от праха, оправда Авел и „взе“ (преложи") Енох (Бит. 5:24). Бог възлезе при възклицания, Този, Който направляваше Ной и избра верния Авраам. Бог възлезе при възклицания, Този, Който прие Исаак – незакланата жертва и преизпълнин Иаков с благословения. Бог възлезе при възклицания, Този, Който водеше по пътя странствашия Йосиф и допусна търпението Иовово.Бог възлезе при възклицания, Този, Който прослави Мойсей и дарува първосвещенство на Аарон. „Бог възлезе при възклицания, Този, Който укрепи Иисус Навин и дарува на Самуил пророческа силаБог възлезе при възклицания, Този, Който направи силен Давид и мъдър Соломон.Бог възлезе при възклицания, Този, Който вдъхновяваше пророците и даваше на апостолите дарове за изцеления.Бог възлезе при възклицания, Този, Който е на небесата без майка и на земята – без баща. „Бог възлезе при възклицания – предвечното творение на Отца и непосеяното произрастване от Девата – Майка. „Бог възлезе при възклицания – Подател на живота и Разпределящ чудесни даровеБог възлезе при възклицания, Този, Който със Своята смърт умъртви смъртта и дарува живот на човешкия род. „Бог възлезе при възклицания, Господ възлезе при тръбен звук“. Нему – слава во веки веков. Амин.