pavel-evang-300 Всемирното Православие - ХРОНОЛОГИЯ НА ЖИВОТА НА СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ31–34 г. след Рождество Христово – Савел, бъдещият св. ап. Павел пази дрехите на тези, които убиват с камъни св. архидякон Стефан (Деян. 7:58)

Обръщането на св. ап. Павел във вярата (Деян. 22, 3-21) (Гал. 1, 11-17).

32–34 г. Св. апостол  Павел е в Дамаск. Пътуване до Арабия. Връщане в Дамаск (Гал.1:17).

34–35 г. Първо посещение на Йерусалим. Запознанство със св. апостол Петър (Деян.9:26, 29, 22:17-21Гал.1:18-19).

 

34–48 г. Дейност в Антиохия Сирийска и Тарс Киликийски  (Деян.26:20Гал.1:21-24).

44/45 г. Година на съвместна работа със св. ап. Варнава в Антиохия (Деян.11:25-26).

45–49 г. Първо мисионерско пътешествие, с апостолите Варнава и Йоан, наричан Марко(Антиохия СирийскаКипърПергия Памфилийска, Антиохия и Икония Писидийски, Листра и Дервия Ликаонийски, АталияАнтиохия Сирийска) – Деян.13–14.

48/49 г. Гладът в Йерусалим. Посещение на Йерусалим. Йерусалимският апостолски собор (Деян.11:27-30, 12:25, 15Гал.2:1-10).

49 г. Случаят в Антиохия (Гал.2:11-16):

„А когато дойде Петър в Антиохия, аз му се лично опрях, защото се бе изложил на осъждане. Понеже, преди да пристигнат някои от Иакова, той ядеше заедно с езичниците; а когато те дойдоха, почна да се спотаява и да страни, като се боеше от обрязаните.

Заедно с него лицемереха и другите иудеи, тъй че дори и Варнава се увлече от лицемерието им.

Но, когато видях, че те не постъпват право по евангелската истина, казах на Петра пред всички: ако ти, бидейки иудеин, живееш по езически, а не по иудейски, защо караш езичниците да живеят по иудейски. Ние по природа сме иудеи, а не грешници от езичниците; обаче, като узнахме, че човек се оправдава не чрез дела по закона, а само чрез вяра в Иисуса Христа, и ние повярвахме в Христа Иисуса, за да се оправдаем чрез вярата в Христа, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя плът“.

50–52 г. Второ мисионерско пътешествие, със Сила и Тимотей (Йерусалим, АнтиохияСирийская, ТарсДервия и ЛистраФригияГалатия, Троада, Филипи, Солун и Верия в МакедонияАтинаКоринтЕфесКесарияАнтиохия Сирийска) – Деян.15:36-18:22.

50–52 г. Павел пребивава в Коринт (поне 18 месеца) – Деян.18:11, 18.

51 г. Написване на Първото и, вероятно, Второто послание до солуняни.

Лятото на 52 г. Пътешествие до Антиохия.

52–58 г. Трето мисионерско пътешествие, с Тимотей и други  (Антиохия Сирийска, Галатия, Фригия, Ефес, Коринт, Македония, Троада, Милит,  Кос, Родос, Патара, Тир) – Деян.18:23-21:16.

53–58 г. Престоява 3 години в Ефес. Написва Послание до филипяни, както и Първото послание до коринтяни. Посещава повторно Коринт (2Кор.12:14). Пише Посланието до галатяни (?). Второ послание до коринтяни (от Македония). Послание до римляни (от Коринт) – Деян.20:31.

Последно посещение на Йерусалим (Петдесетница) – Деян.20:16.

Арест и свидетелстване за вярата пред иудеите ( Деян.21:17-23:22).

58–60 г. 2-годишен затвор в Кесария (Деян.23:23-26:32Деян.24:27).

60 г. Разпит и свидетелстване пред Фест. Разпит и свидетелстване пред Агрипа. Обжалване пред кесаря (Деян.25:7-12; 26).

60–61 г. Плаване до Рим с Лука, Аристарх и многи затворници под началството на Юлий, центурион от Августовския полк. Зимуване в Малта  (Деян.27:1-28:15).

61–63 г. Първи арест в Рим. Послания от затвора: до ефесяни, филипяни, колосяни, до Филимон (Деян.28:16-31).

Две години е под домашен арест (Деян.28:30).

63 г. Освобождаването на св. ап. Павел.

63–66 г. Други пътешествия (Близкия Изток, Крит, Македония, Испания?). Първо послание до Тимотей. Послание до Тит.

66–67 г. Повторен арест и затвор в Рим. Послание до евреите (?). Второ послание до Тимотей.

67 г. Мъченическа смърт в Рим.

(Датите са приблизителни)