psalter Всемирното Православие - ЧЕТЕНЕ НА ПСАЛТИР С ПОМЕНАВАНЕ НА ИМЕНА ЗА ЖИВИ И ПОЧИНАЛИЗа удобство в богослужението е било установено Псалтирът да бъде разделен на 20 части, наречени катизми. Всяка катизма се състои от 3 части ­ „слави”. „Славата” завършва с думите:

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Алилуия, Алилуия, Алилуия, слава Тебе Боже (3 пъти).

Господи, помилуй (3 пъти).

Когато четем Псалтир за поменаване на имена, казваме следните молитви:

Молитва за живи:

„Спаси, Господи, и помилуй всички православии християни, и Божиите раби...  (тук се споменават имената на живите).

Дай им, Господи, душевен мир и телесно здраве, прости им всяко прегрешение, волно и неволно и по техните свети молитви помилуй и мен, окаяния.”

След това казваме:

„Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.”

И продължаваме да четем псалмите на втората „слава”.

След нея вместо за живите четем следната

Молитва за починали:

 

„Упокой, Господи, душите на починалите Твои раби, нашите отци и братя, които са погребани тук и навсякъде, и на  Божиите раби... (тук се поменават имената на покойниците). Дай им, Господи, Твоето Царство и участие в Твоя безкраен блажен живот и прости им всяко волно и неволно прегрешение“.

След третата „слава” отново прочитаме молитвата за живи, като поменаваме съответните имена за здраве. После казваме: „Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Св. Боже...; Пресвета Троице...; Отче наш...” и полагащите се тропари и молитви, с които катизмата завършва.

Четене на Псалтир за покойници

Още от древност в Православната Църква съществува благочестив обичай да се чете Псалтир за починалия православен християнин, бил той монах или мирянин. Псалми могат да се четат постоянно както до погребението на починалия, така и след това. Особено полезно за душата на покойника е четенето на Псалтира до 40-ия ден след смъртта. Църквата ни учи, че псалмите, четени в памет на починалия, са силни да помогнат на неговата душа при преминаването є през въздушните митарства и да прогонват от нея злите духове, които я нападат в този скръбен и страшен час.

При четенето на Псалтир за покойници се спазва следният ред. Катизмата започва с обичайното начало: „Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог...”

След всяка „слава” казваме три пъти „Алилуия” и „Господи, помилуй” и прочитаме специалната

 

„Помени, Господи, Боже наш, починалия с вяра и надежда за вечен живот Твой раб (споменава се името) и като благ и човеколюбив Бог, Който прощава греховете и унищожава неправдите, прости му и го освободи от всички негови прегрешения, волни и неволни. Избави го от вечните мъки и геенския огън и му  дарувай да получи и да се наслади на Твоите вечни блага, които си приготвил за  обичащите Те. Защото, макар и да съгреши, Той не отстъпи от Тебе, и без да се  съмнява, вярваше в Отца и Сина и Светия Дух ­ в Теб, прославяния в Троица Бог, и до последния си дъх Един Бог в три Лица и три Лица в Един Бог православно изповядваше. Затова бъди милостив към него и вярата му в Теб вмени вместо дела и заедно с Твоите светии като щедър го упокой. Защото няма човек, който да е живял и да не е съгрешил, но само Ти си без никакъв грях, Твоята правда е правда вечна и Ти Единствен си Бог милостив, щедър и човеколюбив и на Теб слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.”

След катизмата както обикновено се чете „Светии Боже... Просвета Троице... Отче наш”, и съответните за тази катизма тропари и молитва, дадени в Псалтира.

Четене на Псалтир за починал може да извършва всеки благочестив християнин ­ както духовно лице, така и мирянин.

Тази молитва, както и молитвата за покойници са взети от килийното правило на преп. Серафим Саровски (вж. „Летопись Серафимо-Дивеевскаго монастыря”, СПб, 1903).