images?q=tbn:ANd9GcQ8HyD35hY53NGppY0MzAfJzsZ-aU4PYSU7KhnP3c-zDA&s Всемирното Православие - ПАСХАЛНО ПРАВИЛО(Чете се вместо утринните и вечерните молитви през Светлата седмица).

Тропар:

Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт потъпка смъртта и на ония, които са в гробовете живот дарува. (три пъти)

Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на Светия Господ Иисус, Който Едничък е безгрешен. На Твоя кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим. Защото Ти си наш Бог, освен Тебе другиго не знаем, и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на Светото Христово Възкресение, защото ето – чрез кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши. (три пъти)

Ипакои:

Жените, които бяха с Мария, като изпревариха утрото и намериха камъка отвалин от гроба, чуха от ангела: Защо търсите между мъртвите като човек Онзи, Който пребъдва във вечна светлина? Вижте гробните повивки! Тичайте и възвестете на света, че Господ възкръсна, като умъртви смъртта, понеже е Син на Бога, Който спасява човешкия род.

Кондак:

Макар и в гроб да слезе, Безсмъртни, но обезсили силата на ада, и възкръсна като Победител, Христе Боже, като на жените мироносици извика: Радвайте се, и на Твоите апостоли мир дарува, а на умрелите възкресение.

В гроба с плътта Си, в ада с душата Си като Бог, в рая с разбойника и на престола заедно с Отца и Духа, Ти си бил, Неописуемий Христе, Който всичко изпълваш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух:

Христе, Твоят гроб, извор на нашето възкресение, наистина се показа живоносен, по-красив от рая и по-светъл от всеки царски чертог.

И сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Радвай се, Божествено жилище от Всевишния осветено! Чрез Тебе се даде благодат, Богородице, на Която викаме: благословена си Ти между жените, Всенепорочна Владичице.

Господи, помилуй (40 пъти)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков, амин.

По-чтима от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица Те величаем.

Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт потъпка смъртта и на ония, които са в гробовете живот дарува. (три пъти)

ПАСХАЛЬНОЕ ПРАВИЛО

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. (три пъти)

Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим: Ти бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его, распятие бо претерпев, смертию смерть разруши. (три пъти)

Предварившия утро яже о Марии, и обретшия камень отвален от гроба, слышаху от Ангела: во свете присносущнем Сущаго с мертвыми что ищете яко человека? Видите гробныя пелени, тецыте и миру проповедите, яко воста Господ, умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся! и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.

Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, Неописанный.

Слава: Яко Живоносец, Яко рая краснейший, воистину и чертога всякаго царскаго показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения.

И ныне: Вышняго освященное Божественное селение, радуйся! Тобою бо дадеся радость, Богородице, зовущим: благословена Ты в женах еси, Всенепорочная Владычице.

Господи помилуй (40 пъти).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, амин.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Христос воскресе из мертвых… (три пъти).